nieuws

VEH: 6 miljard overwinst voor banken op hypotheken

Financiële planning

Banken en andere geldverstrekkers hebben tussen medio 2009 en medio 2014 een overwinst van ruim € 6 mld kunnen boeken op hypotheken. Dat heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend op basis van de rentebarometer van de Universiteit van Amsterdam.

VEH: 6 miljard overwinst voor banken op hypotheken

De hoofdoorzaak van de winstmarge is volgens VEH ‘een gebrekkig functionerende hypotheekmarkt waar gezonde concurrentie en marktwerking niet meer bestaan’. VEH schrijft: “Nederlandse banken kunnen op de kapitaalmarkt tegen relatief lage kosten geld lenen, onder meer omdat Nederlandse huiseigenaren tot de meest betrouwbare betalers behoren. Toch brengen diezelfde banken de hoogste rentetarieven in rekening. Door een extra winstopslag stroomt de overwinst al jaren achtereen bij de banken binnen en kunnen zij ieder kwartaal opnieuw uitstekende resultaten op hypotheken rapporteren.”

Concurrentie
VEH schrijft de hoge winstmarges dus toe toe aan een gebrek aan concurrentie. Dat wordt veroorzaakt door de kredietcrisis, waardoor na 2008 veel buitenlandse geldverstrekkers van de Nederlandse hypotheekmarkt. Daardoor is 80% van de hypotheekmarkt in de handen van enkele grote Nederlandse banken. Woensdag bespreekt de Kamercommissie Financiën een onderzoek van de ACM over toetredingsbarrières voor buitenlandse banken.

Rob Mulder, directeur VEH, neemt alvast een voorschot op dat onderzoek: “Het ACM-rapport is het zoveelste bewijs dat de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt niet alleen tekortschiet, maar bovendien niet snel ingrijpend zal verbeteren. Natuurlijk moeten drempels voor toetreding worden weggenomen, maar dit is een zaak van de lange adem en de politiek mag het daarbij  in de tussentijd niet laten. Elke maand betalen huiseigenaren honderden euro’s teveel rente. Om dit te laten stoppen, vragen we nogmaals nadrukkelijk aan de politiek om overwinsten bij hypotheekverstrekkers aan banden te leggen. We realiseren ons dat dit een paardenmiddel is, maar in zo’n belangrijke markt met onvoldoende concurrentie, is direct overheidsingrijpen in de tarieven gerechtvaardigd.”

Reageer op dit artikel