nieuws

Uitbesteden klantcontact deed Maesons de das om

Financiële planning

’t Sorgh & Huis (S&H, onder consumenten bekend als Maesons) liet de advisering over consumptief krediet volledig over aan ‘een vroegere vriend en diens collega’. Dat komt het bedrijf duur te staan. Het verloor zicht op wat er met de klanten gebeurde en moet nu een boete van € 31.250 aan de AFM betalen vanwege niet-passende advisering.

Uitbesteden klantcontact deed Maesons de das om

De AFM legt de boete op omdat Maesons, gevestigd in Ridderkerk, in de periode van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 ernstig tekort is geschoten in haar dienstverlening. In de onderzochte klantdossiers is geen of onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. “In geen van de door de AFM ontvangen klantdossiers was een advies opgenomen met betrekking tot het afgesloten consumptief krediet.”

Rekening
De AFM licht er enkele dossiers uit. Bijvoorbeeld een dossier waarin de consument als doel aangeeft: ‘het verlagen van de maandlast van 1 of meer bestaande leningen’ en ‘extra financiële ruimte/back-up’. Uit het dossier blijkt echter niet welke financiële reserve gewenst is, welk bedrag aan kredieten wordt omgezet en hoe dit de maandlast verlaagt. Bij uitkering van het krediet blijkt dat een oude lening is afgelost en dat € 2.499 aan de consument zelf wordt uitgekeerd. Dit is precies het bedrag dat S&H vervolgens zelf bij de consument in rekening brengt voor het advies waardoor consument geen financiële back-up overhoudt.

Te goeder trouw
De beleidsbepaler van S&H geeft aan, zo staat in het boetebesluit, dat hij gefaald heeft in zijn toezicht op hetgeen zich afspeelde in zijn bedrijf en ‘dat raakt hem diep’. Hij was te goeder trouw en dat bleek achteraf verkeerd. Hij is met een vroegere vriend en diens collega een samenwerking aangegaan om zijn bedrijf in hypotheek- en verzekeringsadvies verder uit te bouwen met een kredietportefeuille. Deze vriend en diens collega kregen voor het uitbouwen van de portefeuille alle ruimte. Zij hadden het klantcontact.

Klant klaagde niet
Volgens de AFM zijn de twee mensen aan wie S&H het klantcontact toevertrouwde, oud-medewerkers van een andere onderneming die al eerder door de AFM is beboet vanwege verboden colportage. “Maesons is echter volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit haar naam en op haar vergunning wordt uitgevoerd, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van freelanceconstructies.” S&H geeft aan dat klantdossiers wel werden besproken, maar dat daar steeds minder tijd voor was. De klantdossiers werden met name op handtekeningen gecontroleerd. De overige formulieren werden niet door S&H gecontroleerd omdat ‘er niet door klanten werd geklaagd en de dienstverlening in orde leek’.

Boete
Voor de overtreding van Maesons geldt een basisbedrag van € 500.000. In dit geval is het basisbedrag verlaagd, gelet op onder meer de omvang van Maesons. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €31.250.

Reageer op dit artikel