nieuws

Dijsselbloem vindt ‘activeren’ vooral rol van verzekeraars

Financiële planning

Dijsselbloem vindt ‘activeren’ vooral rol van verzekeraars

Dat adviseurs een diffuse groep zijn, is geen reden voor verminderde verantwoordelijkheid in de afwikkeling van het dossier woekerpolis, zegt minister Jeroen Dijsselbloem. “Wel maakt het feit dat de groep diffuser is, beïnvloeding moeilijker maar vooral ook tijdrovender. Gezien het belang voor klanten om zo snel mogelijk geactiveerd te worden moet dus in ieder geval de verzekeraar, ook los van de rol van de adviseur, aan zijn verplichtingen met betrekking tot het activeren van klanten voldoen.”

Dat schrijft de minister van Financiën in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën. De fracties stelden hun vragen naar aanleiding van het kritische AFM-rapport over de nazorg in beleggingsverzekeringen van begin oktober.

De minister schrijft in zijn antwoorden die 25 A4-tjes beslaan, dat de reden dat verzekeraars de streefcijfers niet halen, ligt in een gebrek aan prioriteit voor het activeren van klanten. De minister geeft ook aan dat de mogelijkheid van tuchtrecht, als verzekeraars de gestelde ambities niet blijken te halen, alleen ziet op verzekeraars. De VVD vond dat ook adviseurs daaronder zouden moeten vallen.

Dwingen
De PvdA wilde van de minister weten of hij adviseurs niet kan dwingen om meer verantwoordelijkheid te nemen in het activeren van klanten. Dijsselbloem schrijft daarover het volgende: “Het kabinet is zich bewust van de rol van adviseurs. Activeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In eerdere en ook in de laatste rapportage van de AFM is de voortgang bij adviseurs ook weergegeven. Ook monitort de AFM intensief de tien grootste adviesorganisaties die samen 40% van de markt van beleggingsverzekeringen in portefeuille hebben. Met deze partijen is de AFM regelmatig in contact en zij spoort hen aan tot acties.”

Diffuus
Dat adviseurs een diffuse groep zijn, is geen reden voor verminderde verantwoordelijkheid, zegt de minister. “Wel maakt het feit dat de groep diffuser is, beïnvloeding moeilijker maar vooral ook tijdrovender. Gezien het belang voor klanten om zo snel mogelijk geactiveerd te worden moet dus in ieder geval de verzekeraar, ook los van de rol van de adviseur, aan zijn verplichtingen met betrekking tot het activeren van klanten voldoen. Bij het opstellen van de streefcijfers is ook contact geweest met de brancheorganisatie van adviseurs. Probleem daarbij is wel dat slechts een beperkt deel van de markt van adviseurs is aangesloten bij een brancheorganisatie.”

Veel vragen gingen ook over de definitie van activeren. De minister stelt dat een klant pas als geactiveerd mag worden gezien, wanneer er een bewuste keuze is gemaakt met betrekking tot het lopende product. Verzekeraars hebben nog tot het einde van het tweede kwartaal van 2015 om het streefcijfer van 80% activatie voor hypotheekgebonden polissen te halen.

Peildatum
Dijsselbloem geeft aan dat de peildatum voor de volgende toetsing van de nazorg 1 januari 2015 is. De AFM heeft laten weten dat het rapport waarin de resultaten in kaart worden gebracht uiterlijk half maart wordt verwacht. Na die datum wil Dijsselbloem in een algemeen overleg de AFM-rapportage bespreken.

Reageer op dit artikel