nieuws

Blok: ‘Uitzendregeling gaat niet samen met verhuur’

Financiële planning

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft in een brief aan de Kamer de uitzendregeling en de tijdelijke-verhuurregeling verduidelijkt. Wie voor langere tijd naar het buitenland wordt uitgezonden valt onder de uitzendregeling en dan leidt tijdelijke verhuur ertoe dat de woning wordt belast in box 3. Een te verwachten uitspraak van de Hoge Raad kan echter voor nuance zorgen.

Blok: ‘Uitzendregeling gaat niet samen met verhuur’

Blok reageert met de brief op het verzoek van de algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst van 16 september om een reactie op de brief ‘rechtsongelijkheid belastingdienst eigen woning’ die de commissie had ontvangen.

De briefschrijver is in het kader van haar werkzaamheden als rijksambtenaar in 2006 uitgezonden en sindsdien woonachtig in het buitenland. Gedurende deze periode heeft zij de woning in Nederland aangehouden en deze voor een gedeelte van deze periode verhuurd, waarbij zij meende dat dit onder de tijdelijke-verhuurregeling mogelijk was. De Belastingdienst heeft aangegeven de woning vanwege de verhuur niet als eigen woning in box 1 aan te merken, waardoor de woning in box 3 wordt belast.

Tijdelijke verhuur
Blok stelt dat de tijdelijke-verhuurregeling het mogelijk maakt om de status van eigen woning te behouden bij verhuur tijdens vakanties of een kort verblijf in het buitenland. “De wet vereist dan wel dat de eigen woning het hoofdverblijf van de bewoner blijft. Aangezien tijdens de uitzending het hoofdverblijf van de briefschrijver naar het buitenland is verplaatst, komt zij niet in aanmerking voor toepassing van de tijdelijke-verhuurregeling. Doordat de verhuurde woning niet het hoofdverblijf was, is de woning ook niet belastbaar in box 1.”

Uitzendregeling
Blok legt vervolgens de uitzendregeling uit. “Die maakt het mogelijk om gedurende een uitzending de woning op verzoek als eigen woning aan te merken mits de woning in die uitzendperiode niet door derden in gebruik is en de belastingplichtige en partner geen andere eigen woning in box 1 hebben. Dankzij de regeling kan de uitgezonden werknemer terugkeren naar zijn woning als de uitzending wordt beëindigd, waarbij de hypotheekrenteaftrek gedurende de uitzending behouden blijft.”

Wetssystematiek
Op basis van deze wetssystematiek is het niet mogelijk om de woning bij verhuur tijdens een uitzending als eigen woning in box 1 aan te merken, concludeert Blok die nog wijst op een lopende procedure bij de Hoge Raad. “Daarin staat de vraag centraal of de uitzendregeling ook kan gelden als een woning delen van de uitzendperiode aan derden ter beschikking wordt gesteld. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is van mening dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord. De woning zou dan in de gedeelten van de uitzendperiode waarin deze aan derden ter beschikking wordt gesteld in box 3 kunnen vallen en in de rest van de uitzendperiode in box 1.”

Reageer op dit artikel