nieuws

Adviseur terug naar de klant door fout in software Adviesbox

Financiële planning

Na een tip van een van de leden heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners in een nieuwsbrief de leden geattendeerd op een fout in de berekeningssoftware van Adviesbox. Door de fout kunnen er sinds 2013 verkeerde adviezen zijn uitgebracht waarin een te hoog netto besteedbaar inkomen voor klanten is berekend.

Adviseur terug naar de klant door fout in software Adviesbox

Het gaat om aanvragen waarbij beide partners ouder dan 65 jaar zijn en de ene partner een inkomen boven de € 35.450 heeft, terwijl de andere daaronder zit. De NVHP schrijft: “Deze foutieve doorrekening is gisteren door een melding naar voren gekomen. Een alleenstaande ouderenkorting werd onterecht toegewezen en de inkomensafhankelijke ouderenkorting kon verkeerd berekend worden indien één aanvrager een inkomen had boven € 35.450 en de ander een lager inkomen dan € 35.450.” In een eerste serie doorrekeningen heeft de NVHP afwijkingen tot € 145 per maand geconstateerd.

Zelf verantwoordelijk
De NVHP wijst zijn leden die de software gebruiken op hun eigen verantwoordelijkheid om de problemen, die sinds januari 2013 opgetreden kunnen hebben, voor de klant op te lossen. “Financieel adviseurs zijn zelf verantwoordelijk voor de software die zij binnen hun advisering gebruiken. Los van de vraag of het niet tijdig constateren dat de adviessoftware op dit punt een gebrek vertoonde de adviseur verweten kan worden, zal de klant de adviseur kunnen houden aan de verplichting om een correct advies uit te brengen.”

Het advies van de vereniging aan zijn leden is om te controleren of zij sinds 1 januari 2013 adviezen hebben verstrekt waarin het gebrek op kan zijn getreden. “Daar waar adviezen zijn verstrekt waarbij in het kader van netto besteedbaar inkomen voor de klant in relevante mate onjuiste overzichten zijn verstrekt,  zal zowel op grond van de Wft als op grond van het civielrecht van de adviseur mogen worden verwacht dat deze op eigen initiatief contact opneemt met de klant en het eerder uitgebrachte advies corrigeert.”

Intersoftware
De ontwikkelaar van Adviesbox, Intersoftware, neemt extra maatregelen op de servicedesk om de adviseurs te helpen. De NVHP laat weten ook teleurgesteld te zijn in Intersoftware. “Gelet op de waardering van Intersoftware in vergelijkend software onderzoek en het grote aantal gebruikers van Adviesbox is de NVHP teleurgesteld dat deze omissie in de software heeft kunnen plaatsvinden. Waardering bestaat er echter voor de voortvarende wijze waarop Intersoftware maatregelen heeft genomen om deze fout te herstellen en de transparante wijze waarop zij hierover communiceert.”

Reageer op dit artikel