nieuws

PvdA: ‘Adviseur even verantwoordelijk als verzekeraar in dossier woekerpolis’

Financiële planning

Volgens de PvdA lijkt de AFM zich in het dossier woekerpolis voornamelijk te richten op verzekeraars. “Maar adviseurs hebben een gelijke, zo niet grotere, verantwoordelijkheid in deze problematiek. Complicerende factor is daarbij dat dit een diffuse groep is. Dit mag echter geen reden zijn voor verminderde verantwoordelijkheid.”

PvdA: ‘Adviseur even verantwoordelijk als verzekeraar in dossier woekerpolis’

Dat staat in een brief van de vaste commissie voor Financiën aan minister Dijsselbloem. De diverse fracties stellen hun vragen naar aanleiding van het kritische AFM-rapport over de nazorg in beleggingsverzekeringen van begin oktober.

Dwingen
De PvdA richt de pijlen op de adviseur. “Ziet de minister mogelijkheden om, al dan niet in samenwerking met brancheorganisaties, de adviseurs te dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen in het activeren van klanten?” Volgens de PvdA is voor een duurzame oplossing de medewerking van alle betrokken partijen nodig. “Dat zijn verzekeraars, tussenpersonen, gedupeerden, toezichthouders (waaronder DNB) en juristen. De AFM kan niet op zichzelf een duurzame oplossing afdwingen. Is de minister dit met de leden van de PvdA-fractie eens? Heeft de minister ideeën om brede coöperatie van partijen te bereiken?”

Eenzijdig
De VVD-fractie vraagt zich af wanneer verzekeraars voldoende hebben gedaan om klanten te bereiken en te bewegen in actie te komen om de polis aan te passen. “Wanneer is een klant geactiveerd en daadwerkelijk geholpen?” De VVD is terughoudend als het gaat om het treffen van eenzijdige maatregelen indien een klant steeds niet reageert. “Het moet niet zo zijn dat men straks van het ene slechte product naar een ander product gaat dat niet past, omdat de verzekeraar de eventueel gewijzigde omstandigheden van de klant niet in beeld heeft.”

Tucht
De AFM meldde al eerder dat met de verzekeraars is afgesproken dat zij zich onderwerpen aan tuchtrecht. De VVD-fractie vindt dat verzekeraars én adviseurs onder dat tuchtrecht moeten vallen als zij onvoldoende resultaten halen. “Hoe gaat dit tuchtrecht ingezet worden? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de verzekeraars en adviseurs?”, zo luidt de vraag aan de minister.

Inzicht
Leden van de PVV-fractie merken op dat de boodschap dat een klant met de opgebouwde waarde zijn hypotheek niet kan aflossen, niet altijd op een directe wijze wordt gecommuniceerd. “Het is dus de vraag of de klant inzicht heeft in het risico dat hij loopt. Wij willen weten hoe bewerkstelligd gaat worden dat alle klanten op de hoogte worden gesteld van het risico dat ze lopen.” Verder merkt de PVV op dat een grote groep klanten na activatie door de verzekeraar ervoor kiest geen wijzigingen aan te brengen in de beleggingsverzekering. “Hoe wordt dit veroorzaakt? Zijn hier enige knelpunten zoals overstapkosten? Heeft dit te maken met het gegeven dat de klanten door de slechte communicatie niet weten welke risico ze lopen, zoals hierboven reeds is aangegeven?”

Reageer op dit artikel