nieuws

Nog hogere hypotheek voor nul-op-de-meter woning

Financiële planning

Het bedrag dat buiten de inkomenstoetsing kan worden gehouden bij de financiering van een energieneutrale NulopdeMeter-woning wordt verhoogd van € 13.500 naar € 25.000. Dat staat in de nieuwe financieringslastnormen die per 1 januari 2015 ingaan. Er is dan wel een toetsinkomen van ten minste € 32.000 nodig.

Nog hogere hypotheek voor nul-op-de-meter woning

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft dat aan de Tweede Kamer. Hij tekent aan dat voor deze ruime vrijstelling een energieprestatiegarantie moet zijn afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.

Kwetsbare groepen
De financieringslastpercentages voor 2015 zijn mede op advies van het Nibud bepaald en houden volgens minister Blok beter rekening met kwetsbare groepen door ruimte te creëren ‘om persoonlijke onvermijdbare uitgaven op te kunnen vangen’. Hij doelt dan op extra kosten van chronische ziekte of handicap, een zeer energieonzuinige of onderhoudsgevoelige woning, een gezin met twee of meer kinderen, bovengemiddelde pensioenverplichtingen en de ondersteuning (ex-)familieleden.

Blok: “Het Nibud gaat er in zijn advies uiteraard niet vanuit dat iedereen deze onvermijdbare uitgaven heeft, maar vindt het anderzijds ook niet prudent om ervan uit te gaan dat niemand één van deze uitgaven heeft. Voor huishoudens met een toetsinkomen tot € 30.000, die voor deze uitgaven weinig tot geen ruimte hebben in het budget, wordt daarom rekening gehouden met een voorziening voor onvermijdbare uitgaven.”

Uitzondering
Zonder verzachting heeft die maatregel echter een onnodig verkrappende werking op
 huishoudens met een toetsinkomen onder de € 30.000 die aantoonbaar niet kwetsbaar zijn. Voor hen mag een uitzondering worden gemaakt. “Voor bepaalde groepen geldt namelijk dat zij bij de vastgestelde normen over het algemeen voldoende ruimte hebben voor het opvangen van eventuele persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Het gaat hierbij om tweeverdieners waarvan het toetsinkomen onder de € 30.000 blijft en alleenstaanden. De aanbieder van hypothecair krediet kan bij het financieringslastpercentage voor deze groepen ten hoogste drie procentpunten optellen.”

Meer kolommen
Het aantal kolommen in de financieringslasttabellen wordt van 5 uitgebreid naar 12. “Hiermee kunnen de normen snel dalende of stijgende rentetarieven accommoderen”, aldus de minister. In het verlengde van deze wijziging wordt de bestaande vuistregel voor financieringen van leningen of leningdelen waarvan de rente niet aftrekbaar is, vervangen door een aparte tabel. Blok: “Door de invoering van de extra kolommen zou de vuistregel in een groot aantal gevallen niet meer tot passende uitkomsten leiden.” Volgens hem is uit de consultatie van de conceptregeling gebleken dat doorvoering in de automatiseringssystemen van geldverstrekkers meer tijd vergt. De uiterste ingangsdatum van de wijzigingen is bepaald op 1 juli 2015.

 

Reageer op dit artikel