nieuws

Maximum hypotheekbedrag omlaag

Financiële planning

Het bedrag dat huishoudens voor hun hypotheek mogen lenen gaat vanaf volgend jaar met gemiddeld 5% omlaag. Reden voor de lagere hypotheekbedragen is dat huizenkopers rekening moeten houden met onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte of handicap, meldt het FD.

Maximum hypotheekbedrag omlaag

De verlaging treft vooral inkomens onder de € 30.000 bruto per jaar. Maar ook de hogere inkomens worden getroffen. Het maximale hypotheekbedrag voor een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 50.000 bruto lag dit jaar nog op ongeveer € 244.000. Volgend jaar zakt dit bedrag naar € 228.000. Bij een inkomen van € 70.000 daalt het maximale hypotheekbedrag zelfs met ruim € 28.000. Het Nibud schrijft: “Maar het Nibud adviseert om goed te kijken of er bij dit maximum nog voldoende ruimte over blijft voor alle andere noodzakelijke en gewenste uitgaven. Bij een maximale hypotheek moet er immers sterk bezuinigd worden op de niet-woonuitgaven.”

Een woordvoerder van de minister voor Wonen, Stef Blok, laat weten dat het ministerie verwacht dat de dalende maxima een ‘gering effect’ op de woningmarkt zullen hebben. “Hiermee wordt voorkomen dat mensen in de problemen komen”, wordt als reden voor de verlaging gegeven.

Alleenstaanden
Het FD meldt ook dat alleenstaanden meer mogen lenen dan een gezin met kinderen dat hetzelfde inkomen heeft. In het geval van een inkomen tot € 30.000 gaat het om een hypotheek die 3% hoger is. Alleenstaanden en tweeverdieners krijgen meer ruimte omdat zij een kleinere kans lopen op gebeurtenissen met een grote impact op de financiën.

Grip op geld
Het Nibud heeft ook een actie op touw gezet om huiseigenaren en werknemers beter voor te bereiden op een terugval in de inkomsten. Het instituut adviseert schuldenaren om aan de slag te gaan met het stappenplan ‘4 stappen grip op geld’. Het gaat achtereenvolgens om de volgende stappen:

  1. Breng uw administratie op orde;
  2. Maak een overzicht;
  3. Inzicht in uw inkomsten en uitgaven;
  4. Keuzes maken.

Onderzoek
Uit onderzoek van het Nibud is namelijk gebleken dat de nieuwe groep schuldenaren nooit heeft nagedacht over een terugval in inkomsten. “Actie om deze mogelijk terugval op te vangen bleef dan ook uit, zelfs bij degenen die wel eens over inkomensterugval na hadden gedacht. Zowel de huiseigenaren als de werknemers geven aan dat ze van tevoren de gevolgen van inkomensterugval en betalingsachterstanden onderschat hebben. Toen de inkomensterugval zich voordeed, zijn de schuldenaren slechts lukraak gaan besparen. Veel zijn zelfs niks anders gaan doen”, schrijft het Nibud.

Reageer op dit artikel