nieuws

Lijesen start petitie voor aanpassing woekerpolissen

Financiële planning

De Stichting Woekerpolisproces is vandaag een burgerinitiatief gestort om de tarieven van de woekerpolissen aan te passen op de situatie van vandaag. Het zogenaamde burgerinitiatief woekerpolissen moet 40.000 handtekeningen opleveren.

Lijesen start petitie voor aanpassing woekerpolissen

Daarmee wordt dan ‘aanpassing van het in de woekerpolis besloten tarief van de premie overlijdensrisico naar de prijzen van vandaag’ geëist. Als er 40.000 handtekeningen binnen zijn, komt het voorstel op de agenda van de Tweede Kamer. De stichting schrijft: “Verzekeraars brengen in de woekerpolis nog steeds het tarief uit 1987 in rekening, terwijl de huidige tarieven tot 80% lager liggen. Door aanpassing worden de kosten lager en wordt het hefboom- en inteereffect grotendeels opgeheven. Hierdoor kan meer premie worden belegd. Met als gevolg dat een groter deel van de hypotheek kan worden afgelost of dat pensioenen hoger uitvallen. In de aanbeveling van de toenmalige ombudsman Jan Wolter Wabeke werd al aangedrongen op aanpassing van de tarieven naar de huidige sterftecijfers. Maar verzekeraars weigerden dit over te nemen.”

Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting, schuift vanavond aan in Radar om het burgerinitiatief toe te lichten. “Het aanpassen van de tarieven van de premie overlijdensrisico die in de woekerpolis besloten ligt, is voor verzekeraars een hele simpele handeling”, legt hij uit. “Uit berekeningen blijkt dat het automatisch leidt tot tienduizenden euro’s hoger eindkapitaal. Voor verzekeraars brengt het geen extra kosten met zich mee, want zij kopen zelf wel de risico’s in tegen de vandaag geldende prijzen. Maar voor de houder van een woekerpolis is het een enorme verbetering. En bijkomend voordeel is dat in nagenoeg alle gevallen het door de AFM voorgestane hersteladvies ook direct is gerealiseerd. Bij 40.000 handtekeningen is het aan de individuele politieke partijen of zij bereid de woekerpolisaffaire op te lossen.”

Reageer op dit artikel