nieuws

Drie ton boete voor flitskrediet Beautiful Day

Financiële planning

De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 300.000 opgelegd aan Beautiful Day voor het aanbieden van flitskrediet zonder een vergunning. De toezichthouder kiest voor een forse boete en spreekt van een ‘forse overtreding’, omdat Beautiful Day profiteerde van een groep kwetsbare consumenten.

Drie ton boete voor flitskrediet Beautiful Day

Beautiful Day bood via EasyCredit en Betaaldag de mogelijkheid om geld te lenen tegen hoge kosten, maar adverteerde dat er geen kosten in rekening werden gebracht. De AFM licht toe: “Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Beautiful Day namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Credit and Debt Management Services Limited (GCDMS), een door Beautiful Day aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €250 voor 25 dagen €55. Dit is omgerekend € 803 op jaarbasis (relatief gezien 321,2%). GCDMS betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Beautiful Day. De garantie van GCDMS maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Beautiful Day.”

Ernstige overtreding
De AFM spreekt van een ernstige overtreding: “Beautiful Day heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.”

De basisboete voor de overtreding is € 2 mln. Op basis van de ernst van de overtreding besloot de AFM dat bedrag met 25% te verhogen en op grond van de verwijtbaarheid volgde nog een verhoging met 25%. Het boetebedrag van € 3,125 mln werd uiteindelijk verlaagd naar € 300.000 op basis van de draagkracht van Beautiful Day.

Reageer op dit artikel