nieuws

Banken werken niet mee aan boetevrij oversluiten

Financiële planning

Als banken geen boeterente mogen hanteren, kunnen zij geen rentevastperiodes meer aanbieden. Dat zeggen de banken tegen minister Dijsselbloem die met ze in gesprek is gegaan over de mogelijkheden voor het boetevrij oversluiten van hypotheken bij knellende betalingsverplichtingen. Dat deed de minister naar aanleiding van vragen van Carola Schouten (ChristenUnie).

Banken werken niet mee aan boetevrij oversluiten

In een brief aan de Kamer deelt de minister zijn bevindingen. De term boeterente is enigszins misleidend, schrijft de minister. “Het gaat immers om een vergoeding voor de banken als gevolg van de misgelopen rente omdat het contract tussentijds wordt opengebroken. Deze vergoedingsrente wordt gehanteerd omdat de bank bij het afsluiten van de hypotheek ook voor een langere periode financiering op de kapitaalmarkt heeft aangetrokken.” De banken hebben richting de minister aangegeven dat zij geen rentevastperiodes kunnen aanbieden als ze geen vergoedingsrente meer mogen hanteren.

Moreel gevaar
Ook indien consumenten slechts in bepaalde gevallen over zouden kunnen sluiten zonder vergoedingsrente te betalen, zo schrijft de minister, bestaat het risico dat banken geen of minder snel rentevastperiodes zullen hanteren. “Immers als klanten hierop een beroep kunnen doen, gaat dat gepaard met kosten voor de bank en daarnaast bestaat er een moreel gevaar dat de klant zijn betaalgedrag aanpast om van deze mogelijkheid gebruik te maken.”

Onder water
Toch kunnen er hypotheeksituaties zijn waarbij de betalingsverplichting kan knellen en die mogelijk geadresseerd moeten worden. “Het gaat hierbij naar mijn mening echter niet om de grote groep huishoudens met een woning die momenteel onder water staan of een restschuld hebben”, aldus de minister. “Die huishoudens hoeven niet noodzakelijkerwijs in de problemen te komen. Zolang de consument geen wens heeft om de woning te verkopen, leidt dit immers niet tot een restschuld of betalingsproblemen.” Bovendien zijn er al diverse maatregelen genomen die ervoor zorgen dat een consument met een woning onder water mobiel kan blijven op de woningmarkt, aldus de minister die doelt op regels rondom het meefinancieren van de restschuld.

Betalingsachterstanden
Ook huishoudens met betalingsachterstanden hoeven niet te rekenen op een maatregel die boetevrij oversluiten voorschrijft. Volgens de minister hebben banken al een waaier van instrumenten die zij afhankelijk van de situatie inzetten. Ook het kwijtschelden van vergoedingsrente bij tussentijds oversluiten van de hypotheek komt in die waaier voor, “uiteraard overigens zonder dat een klant daar rechten op kan laten gelden. Per situatie wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn en of het inzetten van een van deze instrumenten passend is.”

Dijsselbloem verwijst verder naar een recent gestart AFM-onderzoek dat moet beoordelen of geldverstrekkers het belang van klanten voldoende meenemen. De AFM kijkt daarbij naar het beleid van banken, maar beoordeelt dit jaar ook de praktijk door middel van een aantal bijzonder beheer dossiers. Die uitkomsten worden begin 2015 verwacht.

Reageer op dit artikel