nieuws

AFM voert druk op hypotheekverstrekkers op

Financiële planning

AFM voert druk op hypotheekverstrekkers op

In een brief aan hypotheekverstrekkers heeft de AFM alle aanbieders van hypothecair krediet ‘dringend’ opgeroepen om kosteloos mee te werken aan het aanpassen of oversluiten van verpande beleggingsverzekeringen. De toezichthouder schuift in de brief alle mogelijke belemmeringen die verstrekkers opwerpen aan de kant.

De AFM merkt uit signalen dat consumenten en hun adviseurs vaak belemmeringen ervaren bij het aanpassen of oversluiten van een beleggingsverzekering. Deze belemmeringen worden dan opgeworpen door aanbieders van hypothecair krediet. De AFM vraagt aan de verstrekkers om deze obstructies per direct weg te nemen, zodat geactiveerde klanten hun polis kunnen wijzigen. De toezichthouder benadrukt dat de verstrekkers hiermee de financiële situatie van hun klanten verbeteren en dat hun eigen kredietrisico ook afneemt.

Twaalf belemmeringen
Om de situatie te bevorderen heeft de AFM in de brief een overzicht gegeven van de twaalf meest voorkomende belemmeringen en die twaalf allemaal ook weerlegd. De belemmeringen zijn namelijk volgens de toezichthouder geen reden om de verzekeringen niet aan te passen. Het gaat om de volgende twaalf motieven die verstrekkers gebruiken:

 • De aanpassing of omzetting van de beleggingsverzekering mag volgens de geldverstrekker niet van de AFM;
 • De aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering mag volgens de geldverstrekker niet, omdat niet wordt voldaan aan de eisen van NHG;
 • De aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering mag volgens de geldverstrekker niet, omdat nier wordt voldaan aan de normen in de Tijdelijke regeling hypothecair Krediet;
 • Bij de aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering werkt de geldverstrekker zonder opgave van redenen niet mee;
 • Aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering is niet mogelijk, omdat de beleggingsverzekering wordt overgesloten naar een product van een andere aanbieder waarmee de geldverstrekker niet samenwerkt;
 • Aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering is niet mogelijk, omdat de beleggingsverzekering wordt overgesloten naar een product waarbij de waarde-opbouw niet te volgen is door de geldverstrekker;
 • De aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering kan administratief niet worden verwerkt door de geldverstrekker;
 • De aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering mag van de geldverstrekker niet, omdat in de nieuwe situatie het doelkapitaal (nog steeds) niet wordt gehaald;
 • De geldverstrekker stemt niet in met een aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering, omdat het huis waarop de hypotheek rust in waarde is gedaald;
 • De beleggingsverzekering mag van de geldverstrekker alleen worden gewijzigd of worden omgezet als ook de geldlening wordt omgezet;
 • Bij aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering worden in de beleving van de adviseur of klant onredelijke kosten in rekening gebracht door de geldverstrekker;
 • Aanpassing of omzetting van een beleggingsverzekering neemt in de beleving van de adviseur onnodig veel tijd in beslag.
Reageer op dit artikel