nieuws

Schenkingsvrijstelling loopt over in 2015

Financiële planning

Kopers van een nieuwbouwwoning die de bouwtermijnen voor een gedeelte pas na dit jaar af hoeven te lossen kunnen ook nog gebruik maken van de schenkingsvrijstelling die eigenlijk op 1 januari 2015 verloopt. Dat liet minister Stef Blok weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Henk Krol.

Schenkingsvrijstelling loopt over in 2015

Omdat bij het kopen van een woning in aanbouw de aankoopsom vaak in delen wordt betaald, bestaat de kans dat mensen die aan het eind van dit jaar een woning kopen gedeeltes van de betaling pas na het verlopen van de schenkingsvrijstelling hoeven te voldoen. Minister Blok geeft ook aan dat naar de letter van de wet de vrijstelling alleen gebruikt zou kunnen worden voor de termijnen die nog in dit jaar betaald moeten worden.

Coulance
Maar het kabinet toont coulance, zo schrijft Blok: “Het kabinet heeft besloten de tijdelijk verruimde vrijstelling niet te verlengen maar acht het wel wenselijk om soepel om te gaan met de regels waar het gaat om een woning in aanbouw. Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, zal het kabinet goedkeuren dat, indien het geschonken bedrag in 2014 nog niet geheel kan worden besteed aan de woning in aanbouw omdat in 2014 nog onvoldoende bouwtermijnen zijn vervallen om het geschonken bedrag volledig te besteden, de tijdelijk verruimde vrijstelling toch van toepassing is op de besteding van het resterende bedrag in 2015.”

Blok geeft ook aan dat bij het verbouwen van een bestaand huis de vrijstelling ook nog in 2015 en 2016 gebruikt mag worden. Blok: “De achtergrond hiervan is dat een verbouwing vaak over een langere periode loopt zodat het moment van besteding van de schenking lastiger te plannen is dan het geval is als de schenking aangewend wordt voor aanschaf van een eigen woning of aflossing op een eigenwoningschuld.”

Reageer op dit artikel