nieuws

Rabobank mag executieverkoop niet doorzetten

Financiële planning

In een zaak die een klant van de Rabobank aanspande tegen de Rabobank heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de bank niet mag doorgaan met de executieveiling van het huis van de klant. De Rabobank wilde hiertoe overgaan vanwege een betalingsachterstand op de hypotheek.

Rabobank mag executieverkoop niet doorzetten

De eiser heeft in september 2005 een SpaarZeker Hypotheek voor een bedrag van € 150.00o met een SpaarZeker Verzekering (bij Interpolis) afgesloten. Ook is er in 2005 een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van € 10.000 door de klant afgesloten. In mei 2009 werd er namens de ex-partner van de eiser beslag gelegd op de woning ter inning van achterstallige kinderalimentatie. In diezelfde maand besloot Rabobank de automatische incasso voor de SpaarZeker Verzekering stop te zetten. Op dat moment was er een betalingsachterstand van € 417,15

Afkopen
De eiser ging met Interpolis in gesprek over afkoop van de verzekering. Vervolgens zette de Rabobank, na het sturen van een brief met het verzoek om een betalingsachterstand van een maand te voldoen, in april 2010 de SpaarZeker Hypotheek om in een annuïteitenhypotheek, waardoor de maandlasten met € 163,51 toenamen. De afkoopwaarde van de SpaarZeker Verzekering – € 5.322,60 – werd door de bank gebruikt voor aflossing van de hypothecaire geldlening.

De klant stapte naar het KiFiD om zijn beklag te doen en tijdens de behandeling op de klacht liep de betalingsachterstand op de annuïteitenhypotheek met duizenden euro’s op. Het KiFiD oordeelde uiteindelijk dat het omzetten van de hypotheek een ‘alleszins redelijke’ keuze was van de bank. De betalingsachterstand was inmiddels opgelopen tot bijna € 10.000, waarop de bank de klant maande om óf de lening af te lossen door bij een andere bank een lening af te sluiten óf een makelaar in te schakelen om het huis te verkopen. Dat deed de klant niet, waarop de Rabobank besloot de financiering op te zeggen en uiteindelijk de executieveiling van de woning aan te zeggen.

Onbevoegd
De klant spande een kort geding aan om de executie te staken. Volgens de Rabobank was de rechter niet bevoegd, omdat het KiFiD al een bindende uitspraak had gedaan in de zaak. De rechter ging in deze redenering niet mee en oordeelde dat de Rabobank zijn klant niet voldoende heeft geïnformeerd over de aanzienlijke consequenties van het niet betalen van de verzekeringspremies en het premievrij maken van de verzekeringspolis.

De rechter oordeelde dat de bank in principe in zijn recht stond om de hypotheekvorm te wijzigen, maar dat hij voorbij was gegaan aan het belang van de eiser om niet met hogere lasten te maken te krijgen. De rechter vond daarbij het oordeel van het KiFiD niet doorslaggevend. Omdat de woning bij onderhandse verkoop een meerwaarde zou opleveren, tegenover een restschuld van ongeveer € 46.000 bij een executieverkoop, vindt de rechter dat de Rabobank misbruik van zijn bevoegdheid maakt door de executie door te zetten. De veiling moet dus gestaakt worden en gestaakt blijven, op voorwaarde dat de klant in het vervolg de maandelijkse betalingen op tijd voldoet en binnen een half jaar de achterstallige rentetermijnen en binnen een jaar de achterstallige aflossingstermijnen heeft voldaan.

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland is hier te vinden.

Reageer op dit artikel