nieuws

Ook Consumentenbond zet vraagtekens bij hersteladvies

Financiële planning

In navolging van Vereniging Woekerpolis.nl heeft ook de Consumentenbond in De Telegraaf zijn twijfels geuit over de cijfers uit het AFM-rapport over woekerpolissen van vorige week. De consumentenorganisatie betwijfelt of de oplossingen die verzekeraars aan gedupeerden bieden wel het stempel ‘advies’ verdienen.

Ook Consumentenbond zet vraagtekens bij hersteladvies

De teneur van het rapport van de toezichthouder was over het algemeen negatief, maar sommige verzekeraars, bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden, haalden wel hoge percentages waar het om aangeboden oplossingen ging. Marcel Hooft van Huysduynen van de Consumentenbond betwist niet de kwantiteit, maar wel de kwaliteit van de oplossingen. “Ik denk dat NN op zich wel voldoet aan de eisen die de minister stelt aan het ontwoekeren van de polissen. Ons bezwaar is alleen dat het ‘too little, too late’ is. De AFM constateert dat verzekeraars hun streefcijfers niet halen. Maar ook al halen ze die wel, dan nog krijgen consumenten niet de rechtvaardige behandeling die ze mogen verwachten.”

De Consumentenbond stoort zich aan de hoogte van de geboden compensatie, maar ook over het feit dat het hersteladvies, in tegenstelling tot een gedegen financieel advies, niet hoeft te voldoen aan de eisen van de Wet financieel toezicht (Wft). Klanten krijgen ook geen advies na het gesprek met de verzekeraar, maar een gespreksverslag. Hooft van Huysduynen: “Er staan wel verbeteropties in, maar het is geen advies in de zin van de wet.”

Reageer op dit artikel