nieuws

DNB: Verzekeraars verdubbelen in vijf jaar hypotheekactiviteit

Financiële planning

Verzekeraars hebben de afgelopen paar jaren hun activiteiten op de hypotheekmarkt flink uitgebreid. Uit het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het aantal uitzettingen van Nederlandse verzekeraars op hypotheken is verdubbeld.

DNB: Verzekeraars verdubbelen in vijf jaar hypotheekactiviteit

In het tweede kwartaal van 2009 stond dit bedrag nog op circa € 25 mld. Halverwege 2014 is dit bedrag inmiddels over de € 50 mld gegaan. “Verzekeraars zijn de afgelopen jaren veel actiever geworden op de hypotheekmarkt”, concludeert DNB dan ook. En dat is volgens de toezichthouder een goede zaak. “Een voordeel van deze ontwikkeling is dat de concentratie van hypotheekschuld bij banken hierdoor vermindert. Bovendien zorgt de grotere rol van verzekeraars voor meer concurrentie en daardoor voor verder herstel van de woningmarkt. Een aandachtspunt is dat dit kan leiden tot concentratierisico’s bij individuele verzekeraars.”

Onder water
Het Centraal Bureau voor Statistiek bracht eerder vandaag naar buiten dat het aantal woningen met een hypotheek onder water niet langer toeneemt. Maar uit het rapport van DNB blijkt ook dat dit aantal, circa 30% van het totaal, naar verwachting langzaam af zal nemen. “De recente versoberingen ten aanzien van hypotheken (minder fiscale stimulering, beperking van het maximale leenbedrag bij woningaankoop) hebben een structureel neerwaarts effect op de huizenprijzen. Daar staat tegenover dat van de lage rente momenteel een positieve impuls uitgaat. Per saldo kan het grote aantal onderwaterhypotheken nog geruime tijd een risico vormen voor banken in de vorm van kredietrisico en voor de overheid als achtervang van de Nationale Hypotheekgarantie.”

Reageer op dit artikel