nieuws

Branche reageert op woekerpolisrapport AFM

Financiële planning

Het nieuws dat AFM de afhandeling van het woekerpolisdossier door de verzekeraars als ‘zeer teleurstellend’ ervaart maakte het nodige los in de verzekeringsbranche. De reacties van verzekeraars, belangenorganisaties en de politiek op een rij.

Branche reageert op woekerpolisrapport AFM

Nationale-Nederlanden heeft volgens de toezichthouder de zaakjes wel goed op orde, 89% van de klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering heeft inmiddels een oplossing aangeboden gekregen. Een kwestie van energie erin steken, zegt woordvoerder Bas Kuik in een reactie. “Met de beursgang in het vooruitzicht hebben wij gezegd dat we meer effort hierop moesten zetten. We zijn daar vorig jaar mee begonnen door heel erg op de kwetsbare gevallen in te zetten. We bellen de mensen en als ze niet opnemen plegen we nog tien telefoontjes. En vervolgens sturen we een aangetekende brief naar de klant. We hebben gemerkt dat als je er veel energie insteekt, je de nodige klanten kunt helpen. Uiteindelijk lukt het, als je maar niet opgeeft.”

ASR werd het zwaarst getroffen door het rapport omdat het volgens de AFM het laagste percentage klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering een oplossing heeft geboden. Maar de verzekeraar kan zich niet vinden in het rapport van de AFM. Woordvoerder Anita Wassink laat optekenen: “Het resultaat zoals AFM nu in haar rapport vermeldt is tot stand gekomen, zonder rekening te houden met de inspanningen die ASR voor de peildatum heeft verricht. Sinds 2010 heeft ASR 70% van alle 900.000 klanten met een beleggingsverzekering actief geholpen.” Volgens de verzekeraar heeft slechts 3% van de 900.000 een niet opbouwende en hypotheek gebonden polis en gaat het rapport van de toezichthouder slechts over deze kleine groep.

Vivat Verzekeringen, dat Reaal als een van de slechtst presterende verzekeraars genoemd zag worden, doet ‘haar uiterste best’ om klanten met een woekerpolis te activeren: “Vivat Verzekeringen is blij dat zij bijna de helft van haar klanten met een niet opbouwende polis in beweging heeft kunnen krijgen en zet zich er de komende tijd voor in om dit ook bij de rest van deze klanten te bereiken. Vivat Verzekeringen doet haar uiterste best, bij voorkeur telefonisch, en verder via e-mails, internet, brieven en flyers, om alle klanten met een niet opbouwende polis te activeren om hun polis te laten doorlichten.”

Volgens Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis.nl schetst de AFM zelfs nog een rooskleurig beeld in het rapport. “Het addertje zit erin dat er niet op grote schaal onderzoek is gedaan naar de oplossing die verzekeraars bieden. Het beeld dat wij hebben gekregen tijdens de Woekerpolis Toer is meer dan somber. Richting het intermediair dat een omtrekkende beweging maakt als het om hersteladvies gaat. Maar ook de verzekeraar die in onze beleving een buitengewoon beroerd en niet Wft-proof advies geeft. Als de adviseur zoiets zou doen, zou hij een dikke boete krijgen. Het is onmogelijk om een klant van afstand op basis van een telefoontje de situatie uit te leggen.”

Als reactie op het rapport heeft de vereniging het Woekermeldpunt geopend. Bezitters van een woekerpolis kunnen zich daarop melden. Die meldingen worden vervolgens doorgegeven aan de AFM. De vereniging wil op die manier controleren of de afhandeling van woekerpolissen verloopt zoals verzekeraars aan de toezichthouders rapporteren. Polishouders kunnen een rapportcijfer geven over de afhandeling van de woekerpolis.

De Consumentenbond reageerde furieus op het AFM-rapport door te stellen dat de verzekeraars klanten met een woekerpolis ‘in de kout laat staan’. Directeur Bart Combée liet optekenen dat hij erop rekent dat de toezichthouder binnenkort de beschikking krijgt over sanctiemogelijkheden: “We gaan ervan uit dat de minister van Financiën op korte termijn met een voorstel komt om de AFM wel genoeg bevoegdheden te geven. Maar het probleem is groter. De eisen van de minister gaan niet ver genoeg; zelfs als verzekeraars en adviseurs de doelstellingen van de minister halen, krijgen veel gedupeerden niet waar ze recht op hebben”

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat zijn leden meer tijd nodig hebben om goede resultaten te kunnen boeken. Ook wees de brancheorganisatie in een reactie naar de adviseurs: “Dit nazorgbeleid bleek in de praktijk weerbarstig, omdat de financiële producten voor consumenten vaak moeilijk te doorgronden zijn, er sprake is van wantrouwen of desinteresse en het nemen van een besluit en het doorlopen van een adviestraject soms maanden kan duren. Ook hadden verzekeraars te maken met beperkte capaciteit bij advieskantoren die de consumenten hierin zouden moeten ondersteunen. De tot nu toe bereikte resultaten zijn dan ook niet bevredigend te noemen.”

Minister Dijsselbloem bood het rapport van de AFM aan en liet in een begeleidende brief blijken de emoties van de toezichthouder te delen: “De AFM noemt in het bijgevoegde rapport de resultaten van verzekeraars over het eerste en tweede kwartaal van 2014 zeer teleurstellend. Die teleurstelling deel ik volledig. De meeste verzekeraars komen, ook aan het eind van het tweede kwartaal van 2014, niet in de buurt van het streefcijfer voor niet-opbouwende polissen dat gold voor het eerste kwartaal van 2014.”

Volgens WoekerpolisVrij moeten verzekeraars alle kosten voor woekerpolissen op nul zetten of de falende beleggingsverzekeringen zo aanpassen om ervoor te zorgen dat klanten geen schade meer lijden. “De sleutel voor de oplossing bligt bij de verzekeraars”, zegt initiatiefnemer Hubrien Meijaard. “Ze hoeven hem alleen maar om te draaien. Als er niks gebeurt zal dit enorme maatschappelijke probleem alleen maar groter worden. Verzekeraars en de eigen adviseur zijn verplicht tot een kosteloos hersteladvies om verdere schade te voorkomen.”

Reageer op dit artikel