nieuws

Adviseur moet schade betalen ondanks schikking met verzekeraar

Financiële planning

Een tussenpersoon die verzuimde een polis te controleren waardoor een consument schade leed, moet € 6.000 betalen ondanks het feit dat de verzekeraar al een schikking met de betreffende consument had getroffen. Dat staat in een recente uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. De Ombudsman had eerder een bedrag van ruim € 33.000 als schadevergoeding voorgesteld.

Adviseur moet schade betalen ondanks schikking met verzekeraar

Het gaat in de zaak om een Allianz-hypotheek die in 2004 via een assurantiekantoor in Hillegom tot stand komt. De cliënte in kwestie stort hiertoe een eenmalige koopsom van € 80.675. De mogelijkheid van een uitkering bij vooroverlijden is géén optie op het aanvraagformulier. Omdat een dergelijke dekking wel gewenst is, wordt het afschrift van de financieringsconstructie bij het formulier gevoegd, zodat een en ander voor de verzekeraar duidelijk is. De polisbladen melden hier echter niets over. Pas op die van 2009 staat: Het kapitaal uit te keren na overlijden van de verzekerde bedraagt € 0,00.

Geen uitkering
De verzekerde overlijdt in 2012. Allianz zegt dat niet hoeft worden uitgekeerd. De erfgenamen maken bezwaar. In de procedure bij de Ombudsman komen erfgenamen, tussenpersoon en verzekeraar bijeen. Allianz biedt bij wijze van minnelijke regeling aan om de ingelegde koopsom te restitueren. De Ombudsman stelt vervolgens voor dat de tussenpersoon een bedrag van € 33.299 vergoedt (100% van de waarde van de op de overlijdensdatum door verzekeraar toegekende participaties verminderd met de reeds gerestitueerde koopsom) omdat hij heeft verzuimd de polis te controleren.

Fout
De tussenpersoon wil dat bedrag niet betalen en de zaak gaat naar de Geschillencommissie. De adviseur erkent dat het niet controleren van de polis onzorgvuldig was, maar ‘deze te verwaarlozen fout rechtvaardigt geenszins het gevorderde bedrag van € 33.299’, vindt hij. Dat de dekking bij overlijden niet op de polisbladen is vermeld, is volgens hem de verzekeraar aan te rekenen. Ook vindt hij dat de verzekeraar wel meer had kunnen vergoeden dan de koopsom. De waarde van de verzekering op het moment van overlijden van verzekerde was fors hoger dan de ingelegde koopsom, aldus de adviseur.

Eigen schuld
De Commissie oordeelt dat van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam assurantietussenpersoon te allen tijde gevergd mag worden dat hij een door verzekeraar opgemaakte polis zorgvuldig controleert aan de hand van de ingediende aanvraag. En dat is al helemaal het geval wanneer op het aanvraagformulier een bepaalde mogelijkheid ontbreekt die wel gewenst is. Maar, zegt de Commissie, er is ook sprake van eigen schuld. De cliënte had de polis ook op hoofdlijnen kunnen controleren. Het percentage eigen schuld wordt vastgesteld op een derde deel.

Schikking
De Commissie vindt dat zowel de tussenpersoon als de verzekeraar aansprakelijk zijn. “Dat verzekeraar een schikking heeft getroffen doet aan de aansprakelijkheid van de tussenpersoon niets af.” Voor de vaststelling van de schade neemt de Commissie, in tegenstelling tot de Ombudsman, niet het beoogde overlijdenskapitaal tot uitgangspunt, maar het voordeel dat de cliënt is ontnomen door de tekortkoming. Daar gaat nog de eigen schuld van verzekerde vanaf, zodat een bedrag van € 6.063 resteert.

Reageer op dit artikel