nieuws

Vollebregt Verzekeringen onder vuur bij Tros Radar

Financiële planning

Vollebregt Verzekeringen onder vuur bij Tros Radar

Thanatos uitvaartdiensten, onderdeel van Vollebregt Verzekeringen, lag gisteravond onder vuur bij Tros Radar. Thanatos belde klanten van Vollebregt op om een aantal vragen over uitvaartwensen te stellen. Maar dat aan de hand hiervan een akte met een kostenplaatje van € 187,50 werd opgesteld, vertelde Thanatos niet.

Tros Radar besteedde gisteren aandacht aan de werkwijze van Thanatos. Volgens het consumentenprogramma belde het bedrijf mensen van wie ze de gegevens hebben via Vollebregt Verzekeringen. Op basis van het telefoongesprek werd een akte opgemaakt, waarin de klanten vast konden leggen wat hun uitvaartwensen waren. Maar Thanatos zegt in het telefoongesprek niet dat aan het opstellen van de akte een rekening van € 187,50 verbonden zit. Terwijl de akte volgens Nora van Oostrom, woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, niets meer waard is dan een bierviltje maar daarop de uitvaartwensen.

Axent
Ook uitvaartverzekeraars deden hun beklag over de handelswijze van Thanatos. Paul Bondam, directeur marketing en sales van uitvaartverzekeraar Axent: “Wij hebben ruim 60 klachten binnen gekregen over de dienstverlening van Thanatos, die gingen allemaal over de overlijdensakte. Omdat Axent gebruikt wordt om vertrouwen te wekken en het gesprek op gang te brengen. En twee dat er een dienstverlening wordt aangeboden onder het mom dat het gratis is of een soort service zal zijn terwijl er achteraf wel degelijk kosten aan verbonden zijn.”

Incasso
De bedragen die Vollebregt Verzekeringen vraagt, blijken ook nog zonder toestemming te worden geïncasseerd. Een klant die naar incassobureau EDR Works belde om navraag te doen, bleek op zijn rekening een niet-bestaand nummer te hebben, omdat er geen machtigingen tot incasso bestonden. EDR Works heeft de samenwerking met Vollebregt Verzekeringen gestopt en probeert nog lopende incasso’s te stoppen.

Reactie Vollebregt
Directeur Maurice Vollebregt van Vollebregt Verzekeringen was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar, maar in een brief aan Tros Radar reageerde hij op de gang van zaken. Hij betreurt dat het niet altijd duidelijk is geworden dat er kosten verbonden zaten aan het opstellen van de uitvaartakte. Maar de verdiensten zijn volgens hem wel gerechtvaardigd. “Deze kosten hangen allereerst samen met het persoonlijke, intensieve interview door een specialist. Voorts zijn de kosten gerelateerd aan de andere dienstverleningscomponenten, verbonden aan de Thanatos uitvaartakte: de korting op de uitvaart, het kosteloos mogen wijzigen van de wensen, etc.”

Toch geeft de directeur aan dat het verdienmodel van Thanatos naar aanleiding van de klachten wel is veranderd. “Op grond van de verkregen feedback is twee weken geleden de kostenstructuur aangepast en de dienstverlening verbreed. Mensen kunnen nu voor € 2,50 per maand lid worden. Dit lidmaatschap geeft recht op 10% korting op de uitvaart en 25% korting op financieel en juridisch advies. De kosten van de akte bedragen eenmalig € 31,25. Wij benaderen momenteel alle bestaande cliënten om hen de mogelijkheid te geven (alsnog) gebruik te maken van het genoemde lidmaatschap. Deze werkzaamheden verwachten wij binnen vier weken af te ronden.”

Reageer op dit artikel