nieuws

Dijsselbloem: ‘Schenkingsregeling heeft beperkt prijsopdrijvend effect’

Financiële planning

De tijdelijke schenkingsregel heeft volgens minister Dijsselbloem ‘slechts een beperkt prijsopdrijvend effect’ gehad. De regeling wordt niet verlengd omdat hij volgens de minister de herstellende woningmarkt zou kunnen verstoren. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Farshad Bashir (SP).

Dijsselbloem: ‘Schenkingsregeling heeft beperkt prijsopdrijvend effect’

Bashir vroeg de minister naar de effecten van de tijdelijke regeling. Dijsselbloem antwoordde dat het doel was een impuls te geven aan woningverkoop en schuldreductie. “De inschatting is dat de verruimde vrijstelling slechts een beperkt prijsopdrijvend effect heeft omdat deze ook kan worden ingezet voor andere doelen dan voor de aankoop van een woning, zoals voor aflossing op een bestaande schuld. In deze gevallen draagt de schenking bij aan het verkleinen van het risico op restschuld door de lagere loan-to-value.”

Herstel
Dijsselbloem gaat ook in op de redenen om de regeling niet te verlengen. “De verruimde vrijstelling is een eenmalige crisismaatregel waarmee is beoogd om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Hiermee is een impuls gegeven aan de woningverkoop in een periode van crisis op de woningmarkt. Op dit moment vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Verlenging van de verruimde vrijstelling zou in deze markt verstorend kunnen gaan werken.”

Dijsselbloem gaf aan dat het aantal schenkingen (50.000 tot nu toe) de verwachtingen (20.000 tot aan het eind van dit jaar) ruim overtrof. Een schatting voor hoe het aantal schenkingen zich in de rest van het jaar zou ontwikkelen kon hij niet geven. “In de loop van 2015 zal duidelijk worden in welke mate in 2014 een beroep is gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling en voor welk bedrag men een beroep heeft gedaan op de vrijstelling. Op dit moment valt daar geen betrouwbare prognose van te geven.”

Reageer op dit artikel