nieuws

Koersplandewegkwijt vreest dat consumenten zich niet melden bij Aegon

Financiële planning

Vanaf 15 augustus kunnen eigenaren van Koersplan en soortgelijke producten van Aegon-dochter Spaarbeleg, compensatie krijgen voor de te hoge ORV-premies die ze ooit betaalden. Dan moeten ze zich wel aanmelden. Dat was een van de redenen dat gistermiddag de stichting Koersplandewegkwijt een bijzondere bijeenkomst organiseerde. Maar ook om uit te leggen dat hun regeling een goede regeling is.

Koersplandewegkwijt vreest dat consumenten zich niet melden bij Aegon

De uitleg duurde twee uur, was uiterst gedetailleerd, maar was wel helder. De boodschap? Koersplandewegkwijt heeft het goed gedaan en begrijpt niets van de kritiek. Het was een leerzame bijeenkomst op de bovenste verdieping van V&D in Utrecht. Aanwezig waren de voorzitter van de stichting Godfried Sippel, maar hij liet de uitleg over aan financieel adviseur Kapé Breukelaar.

Consumentenbond
In het zaaltje zaten gistermiddag ook vertegenwoordigers van de pers, maar ook de Consumentenbond, Ministerie van Financiën en Ab Flipse van woekerpolis.nl. De andere claimorganisaties waren ook uitgenodigd, maar lieten verstek gaan. Dat was jammer, want er viel toch wat uit te leggen, zo vinden Sippel en Breukelaar.

Beiden hebben bijna tien jaar geknokt met Aegon, maar nu blijken ze toch on speaking terms te zijn. Breukelaar: “Toen we begonnen zaten er in het bestuur van Aegon tal van mensen die van Spaarbeleg waren en die hadden maar één spelregel: afhouden, afhouden, afhouden. Nu zit er een nieuw bestuur en die wil het naar mijn mening wel oplossen.”

85%
Achtergrond is de uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar juni waarmee de stichting zijn zege behaalde. De 30.000 leden van de Stichting kregen een regeling waarbij ze de kosten voor de te hoge ORV in de woekerpolissen voor een heel groot deel (85%) terugkregen. Vlak daarna klopte Aegon bij de Stichting aan omdat bestuursvoorzitter Marco Keim van Aegon het ook voor de andere 550.000 polishouders wilde oplossen. En of de Stichting daarbij wilde helpen. Na lang nadenken wilden Sippel en Breukelaar dat wel. Dat is de 2014-regeling voor Koersplan en elf soortgelijke Spaarbelegproducten geworden en waarvoor de gedupeerden vanaf 15 augustus zich kunnen melden bij Aegon. De verzekeraar gaat er ook reclame voor maken en heeft een site in het leven geroepen, zegt Breukelaar. Maar de vrees is dat weinigen zich zullen melden.

kape breukelaar

Gebrekkige communicatie
Breukelaar (foto boven) en Sippel bedachten met Aegon een regeling die iets minder is dan wat de leden van Koersplandewegkwijt kregen, maar die volgens de Stichting toch redelijk goed is. Daar ging het dus gisteren over.

Ze steken ook de hand in eigen boezem, want na een paar maanden werk hadden ze een regeling bedacht die door de gebrekkige communicatie van hen toch niet goed over het voetlicht kwam. Sippel: “Ik kreeg veel mails van mensen die boos waren en niet begrepen wat ze kregen. Onze opmerking na de uitspraak van de Hoge Raad in juni 2013 dat er gemiddeld 1000 tot 1500 compensatie te verwachten viel, leverde bij sommigen ook valse verwachtingen op. Sommigen dachten dat iedereen recht heeft op 1000 tot 1500 euro compensatie per polis, maar dat staat echt nergens. Je moet ook bedenken dat deze compensatie al de vierde was van Aegon. En wat ze bij deze 2014 regeling konden krijgen was minus de eerdere compensaties. En sommigen met een kleinere inleg per maand krijgen ook minder.”

Wat ze vooral dwars zit is dat tal van andere claimstichtingen en aanverwante organisaties en personen (inclusief Erica Verdegaal) keihard riepen dat de regeling van Sippel en Breukelaar niet goed was. Ze riepen hun achterbannen op om zich vooral niet te melden.

Recht
Breukelaar: “En dat terwijl het iedereen vrij staat om daarnaast via andere claimstichtingen ook een andere route te bewandelen. Er ligt nu geld en het is gewoon dom om dat niet te claimen. Als je met deze regeling meedoet verspeel je geen recht om via andere weg nog meer terug te krijgen.”
De kern van het probleem met Aegon was de hoogte van de overlijdingsrisicoverzekering (ORV). Op de inleg werd fors ingehouden aan premie ORV. Breukelaar: “Het was een dure verzekering met een magere dekking.”

Drie keer
Hij legde uit dat Aegon in de Koersplanzaak bij de Hoge Raad drie keer gevraagd werd om inzicht te geven wat nu een redelijke en marktconforme premie zou zijn. Maar dat deden ze niet. De Hoge Raad kwam vervolgens met de uitspraak dat Aegon de poliswaarde opnieuw moest berekenen, maar dan met een 85% lagere ORV-premie. Dat heeft de Stichting vervolgens via modellen losgelaten op de inleg van de deelnemers en dat leverde een compensatie op.

fraude-fiscal

Compensatie
In de Koersplan 2014-regeling, die dus een aanpassing is op de regeling die de Koersplandewegkwijt-leden kregen, is die lage premie weer wat reëler neergezet, zegt Breukelaar. Want die 85% korting kwam doordat de rechters keken naar een Ohra-polis die door de Stichting werd aangedragen. En dat was wel een beetje willekeurig, geeft Breukelaar nu toe. In die Ohra-case kwam men uit op 1,66% aan ORV-premie. Bij Koersplan was de inhouding meer dan 11%.

Wat levert dat nu op aan compensatie? Breukelaar maakte het gisteren duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Het gaat hier om een man van 30 jaar, die Koersplan in 1993 aanschafte en 100 gulden per maand inlegde.

In de oude situatie (dus zoals Spaarbeleg dat bedacht had) leverde dat dit op:

Inleg: 100,00
Administratiekosten: 4,00
ORV premie: 11,62
Aankoopkosten: 0,25

Van de inleg werd dan belegd: 84,13 gulden

Na het arrest van de Hoge Raad (die dus exclusief voor de leden van Koersplandewegkwijt gold) kreeg deze man:

Inleg: 100,00
Administratiekosten: 4,00
ORV premie: 1,74
Aankoopkosten: 0,28

Van de inleg werd belegd: 93,97 gulden

In de nu voorliggende 2014-regeling krijgt deze man:

Inleg: 100,00
Administratiekosten: 4,00
ORV premie: 5,40
Aankoopkosten: 0,27

Belegd van de inleg: 90,33 gulden.

Kosten
Wat gaat dit Aegon in totaal kosten? De regelingen die de 30.000 Koersplandewegkwijt-leden kregen bedroeg in totaal 50 miljoen euro. Voor al die anderen (550.000) zou Aegon 200 miljoen gereserveerd hebben. 80% daarvan is al voor juni 2013 geëindigd. Voor alle polissen die nog doorliepen zou Aegon zelf contact zoeken met de polishouders en de compensatie zelf regelen op dezelfde voorwaarden. Maar al die anderen moeten zich dus vanaf vrijdag 15 augustus melden.

Actiebereidheid
Breukelaar: “Wij zijn er van februari 2005 tot mei 2013 mee bezig geweest om compensatie te krijgen. Er is veel publiciteit geweest, maar toch heeft maar 5% van de Koersplan-houders zich aangemeld bij ons. De actiebereidheid is in Nederland heel laag, heb ik gemerkt. Het gros doet helemaal niets.”

Tot slot had hij nog felle kritiek op de Stichting Woekerpolis en met name voorman Pieter Lijesen. Breukelaar: “Deze Stichting eist voor de achterban een compensatie van 1000 tot 1500 euro en stelt dat dit de uitkomst is van het arrest van de Hoge Raad. Maar dit is feitelijk onjuist. Hij suggereert ook dat hij aanwezig is geweest bij de onderhandelingen tussen Aegon en Koersplandewegkwijt. Hij heeft er echter nooit bij gezeten en zijn Stichting was geen partij in de gesprekken.”

Ab Flipse van Woekerpolis.nl zei gisteren dat hij de regeling zoals die door Sippel en Breukelaar bevochten is, een “goudgerande regeling” vindt. Hij staat er achter, zo liet hij weten.  “Het is een zuiver verhaal en dit is een topregeling, maar er liggen nog meer kansen.”

actie

Conclusies
Breukelaar trekt als conclusies: “De regeling 2014 levert een redelijke invulling op van de premie ORV. Daarbij moet niet vergeten worden dat er al drie eerdere verbeteringen zijn geweest. Dit is dus de vierde regeling. Een vergelijking met de uitkomst van het arrest van de Hoge Raad uit juni 2013 gaat mank, omdat Aegon toen geen redelijke premie had aangevoerd. Had Aegon dat toen wel gedaan, dan zou de uitkomst toen in lijn liggen van de 2014-regeling. En allerbelangrijkste: consumenten die zich aanmelden behouden hun rechten om nog steeds andere juridische stappen te zetten.”

Teleurgesteld
Sippel toonde zich tot slot een beetje teleurgesteld in de medemens: “Ik heb heel veel boze mails gekregen van mensen die vonden dat we met Aegon in bed lagen en hun rechten verkwanselden. Maar we hebben echt tien jaar keihard gevochten en moesten dat met weinig middelen en een kleine groep doen. De meesten kwamen pas toen alles al geregeld was.”

Reageer op dit artikel