nieuws

Juristenpraktijk wil provisie woekerpolissen terughalen

Financiële planning

Juristenpraktijk Meerts is een actie begonnen om voor consumenten met een woekerpolis de provisie terug te vorderen die is ingehouden op de betaalde premie. Clemens Meerts zegt daarmee een ander pad te bewandelen dan alle andere clubs die consumenten met een beleggingspolis bijstaan. “Wij hebben het niet over de hoogte van de bedragen. Volgens ons ontbreekt simpelweg de grondslag voor de provisie.”

Juristenpraktijk wil provisie woekerpolissen terughalen

Deze actie staat volledig los van de compensatieregeling voor te hoge poliskosten, zegt jurist en fiscalist Clemens Meerts vanuit het Limburgse Beegden. “Het gaat louter om de provisiekosten. Wij stellen dat de grondslag voor deze kosten ontbreekt. Geen consument is verteld dat deze kosten bestaan en dat deze kosten uit hun inleg werden betaald.”

Fors
Het gaat volgens hem om forse bedragen. “Voor een polis met een inleg van zo’n € 200 per maand verdiende een intermediair € 5.000. Wij vinden dat dat geld terug moet naar de consument.” Meerts richt zich niet op fondskosten of te hoge ORV-premies. “Daar zitten al veel partijen op, en dat vinden wij ook iets anders. Het gaat daar ook vaak om de hoogte van het bedrag, maar daar hebben wij het niet over. Het gaat ons er om dat de grondslag ontbreekt. Er is niets over te vinden. En dus moet het volledige bedrag worden teruggestort.”

Succesvol
Meerts vindt niet dat een consument toch had kunnen weten dat zijn intermediair betaald moest worden. “Dat de verzekeraar de intermediair betaalde, dat wist de klant misschien wel. Maar niet dat het uit zijn inleg kwam.” De jurist zegt al bij verschillende verzekeraars succesvol te zijn geweest. “We hebben voor een tiental klanten al dit geld terug weten te halen. We hebben er niet voor hoeven te procederen.” Op Twitter richt het kantoor zich vooralsnog op consumenten die een verzekering bij ASR hebben lopen. “Maar we kunnen het bij elke aanbieder proberen.” Consumenten moeten de juristen een deel van de restitutie betalen als beloning.

Reageer op dit artikel