nieuws

Dela en Monuta waarschuwen voor spooknota’s bemiddelingskosten

Financiële planning

Dela en Monuta waarschuwen op hun websites leden en polishouders voor nepbrieven waarin om geld wordt gevraagd voor ‘bemiddelingskosten’. Volgens de nationale Fraudehelpdesk is het probleem veroorzaakt doordat een deel van de administratie van het failliete intermediairbedrijf Vienalis in verkeerde handen is gevallen.

Dela en Monuta waarschuwen voor spooknota’s bemiddelingskosten

De uitvaartverzekeraars geven aan dat er een brief in omloop is die is verstuurd namens Centraal Incassobureau Justitia en is ondertekend met ‘Afdeling Juridische Incasso CIBJ Nederland Credit Management Services’.

Bemiddelingskosten
In de brief staat: “U heeft destijds een polis ten behoeve van een uitvaartverzekering gesloten via Vienalis. CIBJ heeft uw dossier bij akte van cessie overgenomen.” Vervolgens wordt gevraagd om het betalen van bemiddelingskosten van € 125. Dit moet binnen 48 uur gebeuren.

Verkeerde handen
Vienalis, een landelijke verkooporganisatie van uitvaartverzekeringen, ging in 2009 failliet. De klanten die zich met de spooknota bij de Fraudehelpdesk hebben gemeld, blijken rond 2008 een uitvaartverzekering te hebben afgesloten bij Vienalis. Daarbij hebben ze een formulier ingevuld en ondertekend. De Fraudehelpdesk zegt dat na het faillissement van Vienalis een deel van de administratie is in verkeerde handen terechtgekomen. “Die gegevens worden nu gebruikt voor de spooknota.”

Monuta en Dela adviseren hun polishouders om niet te betalen. “Deze brieven zijn nep.”

Reageer op dit artikel