nieuws

‘Van belang dat vermogensbeheerder nadenkt over wijze van beloning’

Financiële planning

In een antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) heeft minister Jeroen Dijsselbloem gereageerd op de stelling van AFM dat vermogensbeheerders moeten overwegen om zich per uur te laten betalen. Dijsselbloem vindt het nog te vroeg voor een conclusie, maar vindt dat de vermogensbeheerder wel na moet denken over de vorm van beloning.

‘Van belang dat vermogensbeheerder nadenkt over wijze van beloning’

“Sinds de invoering van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen per 1 januari 2014 mogen vermogensbeheerders geen provisies meer ontvangen”, schrijft Dijsselbloem. “De klant betaalt nu direct voor zijn dienstverlening. Het is dus belangrijk dat de vermogensbeheerder duidelijk maakt waarvoor de klant betaalt. Dat geldt in gelijke mate voor elke vorm van beloning.”

Uurloon
De minister wil daarmee niet zeggen dat een uurloon de enige mogelijke vergoeding is die aan die voorwaarden voldoet. “Vaste vergoedingen, zoals een uurloon of een vaste jaarlijkse vergoeding, zijn hier voorbeelden van. Maar ook een procentuele beheervergoeding die degressief verloopt en daarmee beperkt wordt in hoogte, is mogelijk en kan in het belang van de klant zijn.”

Een lijn wil Dijsselbloem nog niet aangeven: “Het is mijns inziens nog te vroeg om conclusies te trekken ten aanzien van de verschillende vormen van beloning, nu de marktontwikkelingen die in gang zijn gezet met de invoering van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen per 1 januari 2014 nog hun beslag moeten krijgen. Het is echter van belang dat de vermogensbeheerder in deze veranderende markt nadenkt over de wijze waarop hij beloond wil worden door zijn klanten en daarover ook met klanten in gesprek gaat.”

Reageer op dit artikel