nieuws

Meer huishoudens doen beroep op NHG

Financiële planning

Het aantal huishoudens dat een beroep deed op Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor aankoop of verbetering van de woning is het eerste half jaar van 2014 gestegen met 4% (53.100 huishoudens). Dit blijkt uit cijfers van Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), die de garantie verstrekt.

Meer huishoudens doen beroep op NHG

Het aantal hypotheekgaranties voor de aankoop van een woning is toegenomen met 15%. Daartegenover staat dat het aantal garanties voor woningverbeteringen verder daalde naar 5.100 (2013: 8.800). De totale groei van het aantal garanties past volgens het waarborgfonds bij de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar tekenen van herstel en een groei van het aantal aankopen te zien zijn. Het fonds verwacht dat de verlaging van de NHG-kostengrens (per 1 juli van € 290.000 naar € 265.000) nog wel een licht dalend effect gaat hebben op nieuwe garanties.

Het aantal huishoudens dat een beroep deed op NHG omdat ze gedwongen waren hun huis met verlies te verkopen is in de eerste helft van 2014 (2.265) stabiel gebleven vergeleken met de eerste helft van 2013 (2.284).
Arjen Gielen, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verwacht de komende periode wel een stijging van het aantal verliezen, “omdat de aanspraken op NHG na-ijlen op de marktontwikkelingen.” Bij een aantrekkende markt zal het aantal woningverkopen toenemen. Veel woningen staan nog ‘onder water’ en de verwachting is dat bij woningverkoop vaak sprake is van een restschuld. Daarnaast is er sprake van een volume-effect, omdat in de afgelopen jaren meer garanties zijn verstrekt. Desondanks is de verwachting dat het aantal verliezen verder stijgt.

Waarborgfonds
Het toegenomen aantal garanties en de voorlopig achterblijvende ontwikkeling van het aantal verliesdeclaraties leidde ertoe dat het waarborgfonds in het tweede kwartaal niet is aangesproken. Het waarborgfonds is in het eerste halfjaar licht toegenomen met € 8 miljoen van € 778 naar € 786 miljoen, nadat het de vorige drie kwartalen licht daalde.

Reageer op dit artikel