nieuws

Individuele klant moet wel op EU-Hof wachten in zaak tegen NN

Financiële planning

In een individuele zaak over een beleggingsverzekering van Nationale-Nederlanden kiest de rechtbank Rotterdam ervoor om de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de EU heeft gesproken. Dit in tegenstelling tot de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen NN. Die zaak kon gewoon doorgaan, ondanks een schorsingsverzoek van de verzekeraar.

Individuele klant moet wel op EU-Hof wachten in zaak tegen NN

Het Hof van Justitie moet naar aanleiding van zogenoemde prejudiciële vragen een oordeel vellen over de informatieverplichting van NN omtrent kosten en risicopremies. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie in Luxemburg heeft in juni al een advies opgeleverd. Daaruit blijkt dat NN woekerpolisklanten vóór het tekenen van hun contract beter had moeten informeren over de voorwaarden. Het oordeel van de advocaat-generaal wordt doorgaans gevolgd, maar het kan nog tot december duren voordat er een officiële uitspraak ligt.

Geschorst
NN stelt zich steeds op het standpunt dat soortgelijke zaken geschorst moeten worden totdat dat officiële oordeel er ligt. Dit om tegenstrijdige uitspraken te voorkomen. De verzekeraar kwam ook met dat argument in de collectieve zaak die Vereniging Woekerpolis.nl heeft aangespannen. Toen ging de rechter niet akkoord.

Anders
In een soortgelijke, maar individuele zaak van een klant over een beleggingsverzekering bij NN oordeelde de rechter gisteren echter anders. De klant wil dat NN € 68.000 vergoedt omdat de verzekeraar niet naar behoren heeft geïnformeerd over de kosteninhoudingen en de beleggingsrisico’s. De rechter kiest ervoor om eerst de uitspraak van het EU-Hof af te wachten.

Oorzaak
De rechtbank Rotterdam noemt als oorzaak voor het verschil in aanpak de omvang van de zaak. Bij de collectieve zaak is het niet te verwachten dat de rechtbank al tot een definitief oordeel komt voordat het Hof de relevante prejudiciële vragen heeft beantwoord. “Alleen de dagvaarding al beslaat meer dan honderd pagina’s en de conclusie van antwoord zal naar verwachting een veelvoud daarvan bedragen, exclusief producties”, aldus de rechtbank.

In de individuele zaak ligt dat, vanwege de beperkte omvang anders. “Hier acht de rechtbank het risico van een met Europees recht strijdige uitspraak wel reëel. Het gaat hier om een betrekkelijk overzichtelijke zaak omtrent één verzekering bij NN; de dagvaarding beslaat 7 pagina’s.”

Vertraging
De vertraging voor deze klant zal zich volgens de rechtbank beperken tot enkele maanden. “Nu de verzekering kennelijk nog loopt tot 2026 is dat geen onredelijke vertraging.”

Reageer op dit artikel