nieuws

‘Strengere hypotheekmaatregelen onnodig’

Financiële planning

Strengere normen voor het verstrekken van hypotheken zijn niet per se nodig. Dat stelt de Blauwtrust Groep, de holding waaronder De Hypotheker, Quion en Hypotrust vallen. Het verlagen van de Loan to Value-norm (LTV) onder de 100% zou ervoor kunnen zorgen dat de woningmarkt weer op slot komt te zitten, stelt Blauwtrust op basis van een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Strengere hypotheekmaatregelen onnodig’

Uit dat onderzoek bleek dat de netto hypotheekschuld eind 2012 op € 653,8 mld stond in Nederland. Daar tegenover stond een voor aflossing bedoeld vermogen van € 79,3 mld. Bijna de helft (49%) van de hypotheekschuld is volgens het onderzoek aflossingsvrij. Op basis van die cijfers concludeert Blauwtrust Groep, opdrachtgever van het onderzoek, dat strengere hypotheekmaatregelen onnodig zijn.

Woningmarkt
“De hypotheeknormen zijn en worden al drastisch aangescherpt”, schrijft de Blauwtrust Groep. “Aflossing vindt tegenwoordig plaats op basis van volledige annuïteit. De overheid zou er goed aan doen zekerheid te creëren over de LTV-norm: bij doorzettend herstel van de woningmarkt moet deze LTV-norm niet plompverloren worden verlaagd beneden de 100. Met (de dreiging van) deze maatregel komt de woningmarkt weer op slot te zitten, terwijl het huidige herstel nog broos is.”

De holding vervolgt: “Eventuele verlaging van de LTV beneden de 100% is alleen verantwoord als vooraf goed is nagedacht over de vereiste begeleidende maatregelen, waaronder fiscaal gefaciliteerd bouwsparen.” Liever ziet Blauwtrust dat er stimulerende maatregelen worden genomen. “Positieve maatregelen zijn beter voor de economie en de woningmarkt. Woningbezitters lossen inmiddels zelf al op grote schaal extra af. Het is effectiever om dit te ondersteunen.”

Drie maatregelen
Blauwtrust Groep draagt drie maatregelen aan die volgens de holding de woningmarkt gezond zouden maken en de hypotheekschuldpositie van huishoudens verder zouden verbeteren.

  • De LTV-norm niet zomaar verlagen beneden de 100%: “Ook bij ‘robuust herstel’ van de woningmarkt zou het in één klap en zonder de noodzakelijke randvoorwaarden verlagen van de maximale LTV naar 80% de markt tot stilte brengen, met alle schade voor de economie van dien. (…) Verlaging van de LTV tot onder de 100% is alleen verantwoord als ook andere randvoorwaarden en instituties op de woningmarkt hierop aansluiten.”
  • De schuldpositie verder verbeteren en de balansen verkorten: “Het moet consumenten makkelijker worden gemaakt om boetevrij extra en/of vervroegd af te lossen. Zeker voor mensen met een hypotheek die onder water staat en die wél in staat zijn iets extra af te lossen, moet de boete hiervoor verdwijnen. De hypotheekschuld gaat dan versneld omlaag. (…) Verzekeraars kunnen een bijdrage leveren door opgebouwde vermogens in levenspolissen vrij te geven voor aflossing van de hypotheekschuld.”
  • Verleng de verruiming van de schenkbelasting: “Tot 1 januari 2015 is een tijdelijke verruiming van de schenkbelasting van kracht. Onderzoek van Netwerk Notarissen bevestigt het vermoeden van DNB dat er door de verruiming op grote schaal extra wordt afgelost, zelfs boven de € 4 mld op jaarbasis. Als deze succesvolle schenkingsregeling wordt verlengd, geeft dit mensen met een restschuld of een woning die onder water staat blijvend een instrument om uit de problemen te komen.”

Eerder meldde het Financieel Stabiliteitscomité, waarin onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën zitting hebben, al dat strengere hypotheekmaatregelen ook een nadeel kunnen zijn.

Reageer op dit artikel