nieuws

Dijsselbloem: ‘Creëren uitzondering brengt altijd risico mee’

Financiële planning

“Het creëren van een uitzondering op een verbod, brengt altijd een risico met zich mee dat de uitzondering wordt opgerekt of misbruikt. Dit is niet anders voor de onderhavige uitzondering op het provisieverbod”, zegt Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van Aukje de Vries (VVD).

Dijsselbloem: ‘Creëren uitzondering brengt altijd risico mee’

De Vries wilde weten welk risico bestaat dat het provisieverbod wordt omzeild, nu er nieuwe regels gelden voor hypotheekklanten met een betalingsachterstand. Volgens Dijsselbloem wordt met uitzonderingen op het provisieverbod terughoudendheid betracht. “Vanwege de aard en ernst van betalingsproblemen in het kader van hypothecair krediet wordt het echter opportuun geacht om voor deze specifieke situatie een uitzondering op te nemen.”

Alternatieven
De Vries wilde weten of er geen alternatieven waren. Dijsselbloem: “Er is een voorstel gedaan om consumenten zelf de advieskosten te laten betalen en de mogelijkheid te bieden deze kosten te lenen bij de aanbieder. In dit voorstel komen de kosten echter nog steeds voor rekening van de consument en vormen daardoor een drempel voor de consument om advies in te winnen.” Ook is voorgesteld, zegt Dijsselbloem, dat de aanbieder de advieskosten dient te betalen aan de consument, die deze vervolgens dient te betalen aan de adviseur. “Een dergelijke vormgeving zou de betaalstroom echter compliceren en het risico met zich brengen dat een in betalingsproblemen verkerende consument het ontvangen bedrag van de aanbieder aanwendt om andere betalingsverplichtingen te voldoen.”

Definitie
Ook vraagt De Vries zich af waarom de termen betalingsachterstand en voorzienbare achterstand niet beter zijn gedefinieerd. Dijsselbloem: “In een definitie kan geen rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de consument. Een open norm biedt wat dat betreft meer flexibiliteit. Als marktpartijen de uitzondering misbruiken om het provisieverbod te omzeilen kan de AFM handhavend optreden. Binnenkort zal de AFM bovendien een aantal voorbeelden publiceren van situaties waarin in ieder geval sprake is van een (voorzienbare) betalingsachterstand.”

Dubbel
Ook wil De Vries weten of er risico is op dubbel betalen, aangezien een adviseur nog doorlopende provisie ontvangt op producten die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. Dijsselbloem: “Ter voorkoming van dubbele betaling, zal de aanbieder rekening moeten houden met de reeds betaalde afsluitprovisie en doorlopende provisie. De provisie moet namelijk in een redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van de advies- en bemiddelingswerkzaamheden van de bemiddelaar of adviseur. “

Inducementnorm
De minister stelt in aanvulling daarop dat ook de inducementnorm geldt. “Zo mogen bemiddelaars en adviseurs geen beloning ontvangen waarvan een aansporende, motiverende of stimulerende werking uitgaat en daardoor de bemiddeling of het advies kunnen beïnvloeden. De door de aanbieder betaalde provisie moet daarom in redelijke verhouding staan tot de aard en reikwijdte van zijn advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Daarnaast mag de betaalde provisie door de aanbieder geen invloed hebben op de uitkomst van het gegeven advies.”

Reageer op dit artikel