nieuws

Dela moest eigen vermogen aanspreken voor vereiste winstdeling

Financiële planning

Dela moest eigen vermogen aanspreken voor vereiste winstdeling

Dela heeft in 2013 € 36 mln uit eigen vermogen moeten bijleggen om de vereiste winstdeling te behalen. Door afwaarderingen op vastgoed en koersverliezen bedroeg de winst voor winstdeling € 28 mln. Om de polissen waardevast te houden, was een winstdeling vereist van € 64 mln, aldus de coöperatie.

De resterende € 36 mln zijn gefinancierd uit het eigen vermogen. Hierdoor sloot Dela het jaar af met een nettoverlies van € 35,9 mln. “Door de blijvende sterke solvabiliteit, de solvabiliteitsmarge is meer dan € 1 mld, kan Dela dit nettoverlies eenvoudig dragen en hiermee haar lange termijn verplichtingen volledig nakomen”, aldus Dela.

Laag rendement
Het totale beleggingsrendement in 2013 bleef steken op 1,66%. “Dat was fractioneel beter dan de gewogen benchmark maar beduidend slechter dan de 6,65% van 2012.” Ook werd het bedrijf geconfronteerd met forse afwaarderingen op de vastgoedportefeuille, “hoewel die portefeuille voor het overgrote deel uit retail vastgoed op A-locaties bestaat.”

Spaarverzekering
De spaarverzekering geniet volgens Dela veel belangstelling. “De premieomzet van deze verzekering is beter dan verwacht, de aantallen vallen echter nog tegen.”

Marktaandeel
Volgens Dela was de omzetgroei in 2013 bijzonder goed. “Onze marktaandelen stegen zowel in Nederland als in België en de omzet uit operationele activiteiten groeide met ruim 12% tot € 561 miljoen. Een breder productaanbod en acquisities hebben daaraan bijgedragen. Het aantal verzekerden is nu bijna 3,7 mln. Het verzekerd kapitaal groeide naar een totaal van € 22 mld. In totaal verzorgde DELA bijna 44.000 uitvaarten in Nederland en België samen. Mede dankzij acquisities groeide het aantal verzorgde crematies in Nederland fors en wist DELA een vrijwel landelijke dekking te realiseren voor uitvaarten die door DELA zelf verzorgd worden.”

Reageer op dit artikel