nieuws

Rabobank: Woningmarkt trekt langzaam aan

Financiële planning

De Rabobank geeft aan dat na vijf jaren van crisis de woningmarkt dit en het volgende jaar langzaamaan weer wat bij begint te trekken. Dat uit zich in een forse stijging van het aantal verkochte woningen en een steeds verder toenemende verkoopprijs.

Rabobank: Woningmarkt trekt langzaam aan

“Zowel qua prijsontwikkeling als voor wat betreft aantal verkochte woningen zijn we de bodem voorbij”, zegt Rabobanks woningmarkteconoom Pieter van Dalen. Het aantal verkochte woningen zal volgens de bank dit jaar op 130.000 uitkomen en in 2015 doorgroeien naar 140.000. In 2013 werd er nog een dieptepunt bereikt met slechts 110.103 verkochte woningen.

Woningprijs
Ook de prijzen van de verkochte woningen zullen weer licht stijgen, verwacht de Rabobank. Dit jaar ligt die stijging nog tussen de 0 en 1%, over een jaar is de verwachting dat het 1-3% zal zijn.

Van Dalen: “Wij verwachten dat het aantal verkochte woningen verder zal stijgen, maar gezien de lagere leencapaciteit en de betrekkelijk grote groep huishoudens met een potentiële restschuld zal de snelheid van deze toename dit jaar nog beperkt blijven. Volgend jaar zal het reëel beschikbare inkomen per huishouden eindelijk weer duidelijk stijgen. Daarnaast zal de prijsstabilisatie het vertrouwen in de woningmarkt verder doen toenemen. Een positieve prijsontwikkeling zal de restschuldproblematiek volgend jaar bovendien iets beperken, waarmee de doorstroming geleidelijk beter op gang zal komen. Daarom verwachten we voor 2015 iets meer verkopen dan in 2014.”

Reageer op dit artikel