nieuws

Nationale Borg boekt lagere winst

Financiële planning

Nationale Borg-Maatschappij heeft 2013 afgesloten met een winst van € 8,8 mln, 11% lager dan in 2012 (€ 10,0 mln). Het premie-inkomen steeg van € 91,8 naar 93,5 miljoen (+2%).

Nationale Borg boekt lagere winst

De totale garantie-portefeuille bedroeg ultimo 2013 € 3,1 mrd tegenover € 3,4 mrd eind 2012. “Deze daling werd veroorzaakt doordat Nationale Borg vasthoudt aan haar prudente risico-acceptatie. Wel ziet Nationale Borg inmiddels de eerste voorzichtige tekenen van een verbetering van de marktcondities in sommige sectoren”, zo luidt de toelichting van het bedrijf dat in Nederland en België vooral bekend is als verstrekker van bankgaranties.

Herverzekeraar
Hoewel er de afgelopen jaren een verbreding heeft plaatsgevonden naar andere sectoren zoals scheeps- en machinebouw blijven de bouw en logistiek de belangrijkste afzetmarkten voor Nationale Borg. Een groeiend onderdeel van de organisatie zijn de herverzekeringsactiviteiten waarmee inmiddels ruim 70% van de omzet wordt gegenereerd. Het bedrijf participeert in de risico’s van ruim 100 kredietverzekeraars en garantieverstrekkers in meer dan 40 landen. Het grootste deel van het groepsresultaat van het afgelopen jaar is afkomstig uit die activiteit.

Vooruitzichten
Voor 2014 voorziet het bedrijf een beginnend herstel van enkele markten, zoals die voor aankoopgaranties voor particuliere woningen, een niche waarin dochterbedrijf Nationale Waarborg een belangrijke speler is. “In herverzekeringen is echter sprake van overcapaciteit, waardoor de marges onder druk staan”, voorspelt Nationale Borg.

Reageer op dit artikel