nieuws

AFM publiceert voortaan toetsrente voor hypotheken

Financiële planning

De AFM publiceert vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. De AFM voert hiermee een nieuwe wettelijke regeling uit. Tot nu toe stelt de Nederlandse Vereniging van Banken toetsrente vast en wordt deze gepubliceerd op de website van de NVB.

AFM publiceert voortaan toetsrente voor hypotheken

Uiterlijk veertien dagen voor het nieuwe kwartaal, publiceert de AFM de nieuwe toetsrente op haar website. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan wordt er gerekend met de werkelijke rente. Door gebruik te maken van de toetsrente wordt voorkomen dat stijgingen van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiële problemen brengt.
Berekening
De toetsrente bedraag altijd minimaal 5%. De precieze toetsrente stelt de AFM vast op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet waarbij het gemiddelde van de geldende hypotheekrente bij de aanbieders met grootste marktaandeel wordt genomen. 

Reageer op dit artikel