nieuws

Sonneveld nieuwe directeur FFP

Financiële planning

Bert Sonneveld is met ingang van ingang van 1 februari de nieuwe directeur van de Federatie Financieel Planners. Hij volgt hiermee Marjan van Kasteren op die de functie sinds 2010 vervulde.

Sonneveld nieuwe directeur FFP

Sonneveld is nu nog manager Bank & Hypotheek bij pensioenadviseur Akkermans & Partners en deed ervaring op met diverse facetten van financiële planning. Daarnaast verdiende hij zijn sporen in marketing, communicatie, commercie en het aansturen van teams en organisaties.
Marjan van Kasteren was sinds 2010 op interimbasis FFP-directeur. "Ze is wat langer gebleven dan gepland", aldus woordvoerder Josine Gräfe. "Niet dat we al die tijd hebben gezocht naar een opvolger, we hebben het moment van opvolging bewust uitgesteld. Marjan van Kasteren heeft eental belangrijke projecten getrokken en de resultaten daarvan kunnen we nu overleggen aan haar opvolger."
Onder leiding van Van Kasteren maakte de FFP-organisatie een professionaliseringsslag door. Zo werden de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financieel planners doorgevoerd. Daarnaast werd de FFP actief op het gebied van consumentencommunicatie en heeft de vereniging sinds 2011 een jaarlijks congres.

Reageer op dit artikel