nieuws

MoneyView prijst risicopolis TAF

Financiële planning

Volgens onderzoek van MoneyView haalt TAF met de Personal Overlijdensrisicoverzekering van risicodrager Quantum (ook verkrijgbaar via DAK en NHP) zowel op prijs als flexibiliteit de hoogste score. Daarbij maakt MoneyView wel de kanttekening dat bij voortijdige beëindiging andere producten beter uit de bus komen.

MoneyView prijst risicopolis TAF

MoneyView vergeleek ruim 90 producten op prijs, waarbij meer dan 4.000 klantprofielen zijn doorgerekend. Zowel bij gelijkblijvende dekking als bij annuïtair dalende dekking behalen TAF, Delta Lloyd en Erasmus Leven de maximale score van 5 sterren. Daarbij is ervan uitgegaan dat de polis tot de einddatum doorloopt.
Wordt de polis eerder beëindigd, dan komen producten die de opgebouwde premiereserve uitkeren aan de klant goedkoper uit. Zo zou na negen jaar looptijd de Leidsche XL-polis de goedkoopste optie zijn. Bij beëindiging na 18 jaar zijn de producten van ASR, Dazure en Leidsche nog altijd  goedkoper dan de goedkoopste verzekering zonder restitutie.
Flexibiliteit
TAF scoort hoog op flexibiliteit door de ruimere mogelijkheden om aanvullende dekkingen, zoals kinderdekking, optierecht, dekking voor terminale zieken, ongevallendekking en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, mee te verzekeren. "Daarnaast bieden deze producten ruimere acceptatiegrenzen en kennen ze geen en-blocclausule." De GoedIdee Nabestaandenverzekering van Dazure haalt eveneens de maximale 5 sterren vanwege de automatische premieverlaging voor bestaande klanten, het teruggeven van de premiereserve bij
eerdere beëindiging en het bieden van de mogelijkheid om de gezondheidsverklaring
volledig digitaal af te handelen.
Premies gehalveerd
De premies voor overlijdensrisicopolissen zijn sinds 2012 met ruim 50% gedaald, becijfert MoneyView.  Daarbij zijn de verschillen tussen de duurste en de goedkoopste aanbieder toegenomen. "Duurdere aanbieders voerden niet of nauwelijks tariefsverlagingen door.
Waar de duurste verzekering in 2003 gemiddeld ruim 1,5 keer duurder was dan de goedkoopste, is de duurste begin 2011 ruim drie keer duurder dan de goedkoopste. De verhouding tussen de duurste en goedkoopste verzekering is nu ongeveer 2,5." De Goudse is nu de duurste aanbieder.
Afgelopen jaar is de gemiddelde risicopremie met 4,5% gedaald. "Dit is een blijvend dalende trend. Na twee jaar van lichte stijgingen, is de gemiddelde laagste premie 10% lager uitgevallen ten opzichte van het voorgaande jaar."

Reageer op dit artikel