nieuws

Meer aanvragen bij helpdesk slapende polissen

Financiële planning

Nabestaanden raadplegen steeds vaker de helpdesk slapende polissen, constateert het Verbond van Verzekeraars. De helpdesk, die in de jaren zestig door het Verbond in het leven werd geroepen, werd vorig jaar 1.676 keer geraadpleegd en daarvan werden 790 polissen gevonden. Het aantal aanvragen groeide de afgelopen vijf jaar met 15% per jaar.

Meer aanvragen bij helpdesk slapende polissen

De zoekacties voor 2013 zijn nog niet afgerond, meldt het Verbond. "Maar het aantal hits is de afgelopen jaren sterk toegenomen." In 2009 werden op de 969 aanvragen nog 266 polissen (ruim een kwart) gevonden. "Deze succesratio steeg tot ruim 1.000 treffers op 1.477 aanvragen in 2012." Het Verbond zegt er rekening mee te houden dat de trend doorzet en onderzoekt hoe de capaciteit van de desk verder kan worden vergroot.
"Verzekeraars stellen zelf al veel in het werk om de rechtmatige eigenaren van expirerende polissen te vinden", aldus het Verbond. Maar klanten kunnen ook zelf iets doen. "Om nabestaanden met een vermoeden van een niet-uitgekeerde polis te helpen is er een nabestaandenservice, via welke men kan laten zoeken naar polissen van overleden familieleden. Via www.allesoververzekeren.nl  kan de directe familie, erfgenamen van een overledene, of degene die belast is met de afhandeling van een nalatenschap een aanvraag indienen. Vervolgens geeft het Verbond door bij welke verzekeraar men aan moet kloppen. De periode van aanvraag tot het uiteindelijk ontvangen van de gegevens van de verzekeraar duurt maar liefst twee tot drie maanden, zo staat op de site.
Het Verbond bepleit bij de overheid overigens verruiming van de mogelijkheden om nabestaanden op te sporen, onder strikte voorwaarden. "Zo hebben uitvaart- en levensverzekeraars, anders dan pensioen- en zorgverzekeraars, niet de mogelijkheid de Basisregistratie personen (BRP) te raadplegen. Daarom blijft het van groot belang dat polishouders hun directe familieleden informeren over de regelingen die ze hebben getroffen en adreswijzigingen tijdig doorgeven aan de verzekeraar", aldus het Verbond.
 

Reageer op dit artikel