nieuws

Herstel markt bestaande koopwoningen zet zich voort

Financiële planning

Het herstel van de markt voor bestaande koopwoningen heeft zich in het vierde kwartaal van 2013 voorgezet. Dit blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt van onderzoeksinstituut OTB (TU Delft). De aantallen nieuwe hypotheken en transacties laten voor het derde opeenvolgende kwartaal een stijgende lijn zien. Volgens het instituut kan het huidige eerste kwartaal van 2014 wel eens het beste eerste kwartaal van de afgelopen jaren kan worden.

Herstel markt bestaande koopwoningen zet zich voort

In het vierde kwartaal van 2014 zijn door de NVM-makelaars (met een marktaandeel van circa 70%) ruim 27.000 koopwoningen verkocht en zijn door het Kadaster bijna 36.000 transacties geregistreerd. "Dat zijn kwartaalcijfers, zoals we die in de afgelopen vijf jaar niet meer konden optekenen. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal is ook niet geheel vanuit het seizoeneffect te verklaren. Het broze eerste herstel, zoals in de vorige Monitor Koopwoningen gemeld, lijkt zich dus voort te zetten", aldus OTB dat haar onderzoek verricht in samenwerking met Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG), Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vereniging Eigen Huis
HDN
Het aantal aanvragen voor hypotheken zoals geregistreerd wordt door HDN, komt in het vierde kwartaal van 2013  met ruim 48.100 aanvragen op het hoogste aantal in de afgelopen drie jaar. In de zelfde periode vorig jaar lag het aantal 17%  lager.  
NHG
In het vierde kwartaal van 2013 is het aandeel hypotheken met NHG in het totaal aantal transacties van bestaande koopwoningen (58%) kleiner dan in het vorige kwartaal (68%); de aanscherping van de kostengrens per 1 juli 2013 begint klaarblijkelijk door te werken. Het aandeel ligt daarmee op het niveau van eind 2009; de periode voordat de maximale kostengrens in twee stappen werd verruimd.
BKR
Het aantal huishoudens met een betalingsachterstand ligt volgens de gegevens van de BKR met bijna 92.000 kredietnemers in het derde kwartaal 2013 (recentere gegevens zijn niet beschikbaar) hoger dan in het tweede kwartaal van 2013. Toch blijft dit een kleine fractie van alle uitstaande hypotheken. Het aantal huishoudens per kwartaal dat de betalingsachterstand inloopt, blijft constant rond de 14.000 huishoudens. Er zijn ruim 18.500 nieuwe betalingsachterstanden bijgekomen in het derde kwartaal van 2013.
NVM
Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad is in het vierde kwartaal van 2013 hoger dan verwacht (27.000 woningen). Normaal gesproken ligt het aantal verkopen in het vierde kwartaal ongeveer 5% hoger dan het niveau van het derde kwartaal, maar nu is er sprake van een stijging met 20%.

Reageer op dit artikel