nieuws

Brandbrief financieel planners tegen stopzetten beheerprovisie

Financiële planning

Een groep van zestien advieskantoren heeft een gezamenlijke brief gestuurd naar de directies van een achttal aanbieders onder wie Allianz, ASR en NN. De financieel planners zijn het er niet mee eens dat deze aanbieders per 1 januari 2014 geen provisie meer betalen over eerder gesloten beleggingsposten die vallen onder het Nationaal Regime MiFID.

Brandbrief financieel planners tegen stopzetten beheerprovisie

Per 1 januari 2014 is het provisieverbod voor beleggingsondernemingen in werking getreden. De doorlopende provisievergoeding op eerder gesloten beleggingsposten valt daardoor weg, er is geen sprake van eerbiedigende werking zoals bij het provisieverbod voor complexe producten.
 
Respecteren
Maar volgens Bennie Bles van het Enschedese Bles & Van der Does Financiële Planning heeft dat niet te gelden voor beleggingen die vallen onder het Nationaal Regime MiFID. “Voor producten die onder het Nationaal Regime vallen en die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten, moeten aanbieders eerbiedigende werking respecteren. Wij hebben dat uitgezocht samen met Bureau D&O.”
Volgens de briefschrijvers is in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 bepaald dat personen die gebruik maken van het Nationaal Regime niet onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen worden gebracht. Zij wijzen onder meer op de volgende passage: “Omdat deze personen naast de desbetreffende beleggingsdiensten met name financiële diensten verlenen die vallen onder het provisieverbod van artikel 86c, is het passend dat deze personen ook ten aanzien van de desbetreffende beleggingsdienstverlening onder het provisieverbod van artikel 86c (blijven) vallen en niet onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen worden gebracht.” En: “Op personen die gebruik maken van het Nationaal Regime is één set regels van toepassing ten aanzien van provisies.”

Reactie
Dat impliceert volgens Bles en zijn collega’s dat de eerbiedigende werking van toepassing is voor producten die onder het Nationaal Regime voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. “Daarom kan en mag over deze producten ook na 1 januari 2014 provisie worden betaald c.q. worden ontvangen.” De briefschrijvers willen binnen tien dagen een reactie van de aanbieders hebben.

Reageer op dit artikel