nieuws

AFM wil resultaten zien van herstelacties beleggingspolissen

Financiële planning

De AFM verlangt van aanbieders en adviseurs dat voor het eind van het jaar 80% van de klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering actief zijn geholpen. De toezichthouder gaat dit jaar bij alle aanbieders en bij de grotere intermediairbedrijven controleren of dat doel wordt gehaald.

AFM wil resultaten zien van herstelacties beleggingspolissen

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer gevraagd om streefcijfers vast te stellen voor het activeren van mensen met een beleggingspolis. "Het gaat erom dat zo veel mogelijk klanten zijn geactiveerd en bewust hebben gekozen wat zij met hun beleggingsverzekering gaan doen om hun beoogde doel zo veel als mogelijk nog te halen", licht de AFM toe. "Het is daarom belangrijk dat verzekeraars en adviseurs zich de komende periode gezamenlijk extra inspannen om de benodigde streefcijfers te halen."
Voorbeelden
Voorlopig is alleen bij de aan een hypotheek verbonden beleggingspolissen een streefcijfer vastgesteld. Daarbij heeft de AFM gekeken naar voorbeelden in de markt. "Wij hebben voorbeelden gezien waarbij verzekeraars en adviseurs dankzij een intensieve aanpak een hoog percentage klanten hebben bereikt en geholpen." Bij die voorbeelden ging het steeds om klanten die met een beleggingspolis hun hypotheek willen aflossen. Die groep is, na de klanten met een polis waarvan de toekomstige inleg waarschijnlijk niet tot vermogensopbouw gaat leiden, volgens de AFM het meest kwetsbaar.
Wat is activeren?
Onder activeren verstaat de AFM dat de klant wordt aangezet tot en ondersteund bij het inzicht krijgen in de financiële situatie van de polis, overzicht krijgt van de verbetermogelijkheden en stappen onderneemt om de situatie te verbeteren. Daartoe moet de aanbieder of adviseur de klant een brief sturen die de klant oproept tot actie en zijn mogelijkheden zo duidelijk mogelijk weergeeft. Binnen enkele weken moet de klant intensief worden gebeld op verschillende tijdstippen en – als de klant niet bereikbaar is – er moet een slotbrief worden gestuurd waaruit de verrichte inspanningen blijken en waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden zelf contact op te nemen.

Reageer op dit artikel