nieuws

NVHP ziet geen heil in samengaan met SEH en FFP

Financiële planning

De vereniging van hypothecair planners NVHP doet voorlopig niet mee aan de nauwe samenwerking die de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) en de Federatie Financieel Planners (FFP) vorige week aankondigden. Ondanks dat twee jaar over de vorming van een nieuwe koepel is gesproken, haakt de NVHP af omdat de leden niet willen opgaan in een nieuwe organisatie met een lager deskundigheidsniveau.

NVHP ziet geen heil in samengaan met SEH en FFP

Door de intensievere samenwerking wordt het door de FFP (3.500 leden) opgezette Register Financieel Adviseur  ondergebracht bij de SEH (12.000 leden), die zijn naam verandert in Stichting Erkend Financieel Adviseur. Naar verwachting zullen de deskundigheidseisen in het nieuwe register vergelijkbaar zijn met die van de huidige SEH.
Lager niveau
In een nieuwsbrief die de NVHP heeft rondgestuurd aan de ruim 1.000 leden, laat de vereniging weten de afgelopen twee jaar nauw betrokken te zijn geweest bij gesprekken over de vorming van een koepel met de SEH en de FFP. "De NVHP heeft afgelopen maand vooralsnog haar participatie aan de gesprekken beëindigd." Reden daarvoor is dat FFP en SEH als voorwaarden voor samenwerking hadden gesteld dat de NVHP zich als zelfstandig label zou opheffen en zou opgaan in de stichting EFA, "met als gevolg dat de NVHP ophoudt te bestaan en ingevoegd wordt in een organisatie met een lager deskundigheidsniveau". Daarmee zouden de bovenwettelijke eisen die de NVHP nu aan de leden stelt op het gebied van deskundigheid en vaardigheid worden verlaagd naar het EFA-niveau, aldus de vereniging.
Geen integratie
Afgelopen jaar zijn de leden regelmatig geconsulteerd over de te vormen koepel. Daaruit is volgens de NVHP naar voren gekomen dat de leden hechten aan een deskundigheids- en vaardigheidsniveau dat beduidend boven het wettelijk minimum ligt en een bijbehorend onderscheidend bovenwettelijk keurmerk. Integratie in een nieuwe organisatie met meer dan 10.000 leden en een lager deskundigheidsniveau zien zij niet zitten. Bovendien zijn de leden tevreden over de huidige dienstverlening, zo stelt de NVHP. "Gelet op deze ondubbelzinnige uitkomst van de gehouden consultaties, is aan de gesprekspartners van FFP en SEH bericht dat de gestelde condities voor NVHP niet acceptabel zijn en derhalve de gesprekken om te komen tot de door de gesprekspartners gewenste vorm van integratie, worden beëindigd. Het bestuur betreurt dat een ‘koepel’ van keurmerken die hun bewezen identiteit kunnen houden door SEH/FFP niet wordt getolereerd."
Deur niet dicht
Overigens gooit de NVHP de deur naar samenwerking niet helemaal dicht: er zal contact blijven met SEH en FFP, "bijvoorbeeld bij consultaties op gebied van wet- en regelgeving". "Deze samenwerking zal ook in de toekomst moeten blijven bestaan en zo mogelijk worden uitgebreid, maar zonder concessies te doen aan het label NVHP/EHP en het deskundigheids- en vaardigheidsniveau van de NVHP." Bovendien blijven de plannen voor een intensievere samenwerking op de agenda van het bestuur en de algemene ledenvergadering staan.

Reageer op dit artikel