nieuws

Neutralis spoort AFM aan tot reactie in geschil met ABN Amro

Financiële planning

ABN Amro gaat niet meer reageren op vragen van Neutralis over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst. In een ‘laatste reactie’ aan het Hengelose adviesbedrijf blijft de bank bij eerdere standpunten. Neutralis spoort nu de Autoriteit Financiële Markten aan om verantwoordelijkheid te nemen.

Neutralis spoort AFM aan tot reactie in geschil met ABN Amro

ABN Amro liet Neutralis in september weten dat de samenwerking per 1 december zou worden stopgezet vanwege het ontbreken van een ‘structurele samenwerking’. Directeur Ozewald Wanrooij nam daar geen genoegen mee en vroeg herhaaldelijk om nadere uitleg. Volgens hem schieten zijn klanten er bij in, nu hij niet meer voor hen mag bemiddelen. Daar denkt de bank anders over. In een ‘laatste reactie’ aan Neutralis schrijft de bank eind november: “ABN Amro biedt klanten de mogelijkheid om met een extern verkregen advies een ABN Amro product te sluiten via onze website. De bank berekent dan alleen afhandelingskosten en geen advieskosten.”
Nadelige gevolgen
Dat klopt niet, stelt Wanrooij in een brief aan de Autoriteit Financiële Markten. “Ondanks dat ABN Amro doet voorkomen dat er voor mijn relaties geen verschil zou zijn, geef ik u navolgend inzicht in de nadelige gevolgen via de door de bank geboden optie. Namelijk extra afhandelingskosten, extra werkzaamheden als gevolg van een verplichte kennis en ervaringstoets en een extra drempel als gevolg van de verplichting tot het maken afspraak.” Volgens Wanrooij bedragen de afhandelingskosten € 850 per handeling. “Wanneer mijn relaties tot 1 december jongstleden deze handeling via mij lieten verlopen bracht ABN Amro geen afhandelingskosten in rekening.”
Vragen
Al begin november schreef Neutralis een brief aan de toezichthouder die tot dusver nog niet antwoordde. Deze week verzoekt Neutralis nogmaals om antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is uw officiële standpunt in deze kwestie?
  • Valt deze kwestie binnen of buiten het criterium voor ongewenste sturing en prikkels?
  • Past het binnen uw rol als toezichthouder om hierop verantwoordelijkheid te nemen?
  • Zo nee, welke mogelijkheden hebben mijn relaties dan nog behalve het voeren van dure procedures?
  • Zo ja, wat gaat de AFM doen om tot een passende oplossing voor mijn relaties te komen?
  • Wat kan ik nog meer doen om de belangen van mijn relaties te waarborgen?
Reageer op dit artikel