nieuws

Dela hervat promotie CoöperatieSpaarplan

Financiële planning

Dela gaat na een pauze van drie weken de marketing- en communicatieactiviteiten rondom het CoöperatieSpaarplan hervatten. "De Nederlandse toezichthouders AFM en DNB vonden dat deze spaarverzekering teveel kenmerken had van een bancair product. Inmiddels zijn aanpassingen doorgevoerd. Dat betekent dat de promotie vanaf komende week weer wordt opgestart." Onder meer tussentijds opnemen is nu niet meer mogelijk.

Dela hervat promotie CoöperatieSpaarplan

In de aangepaste uitingen wordt expliciet duidelijk gemaakt dat de spaarverzekering geen spaarrekening is en dat Dela een verzekeraar is en geen bank. "Ook stellen we expliciet dat onze verzekeringsproducten daarom niet onder regelingen vallen die gemaakt zijn voor banken. Het valt niet onder het depositogarantiestelsel", zegt Dela.
Niet alleen de communicatie, maar ook de producteigenschappen zijn veranderd. Tussentijds geld opnemen is nu niet meer mogelijk. "Polishouders die binnen tien jaar bij hun geld willen, beëindigen de verzekering en betalen hiervoor € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kan de polis kosteloos worden beëindigd. Er is geen minimuminleg; de maximale inleg is € 12.000 per jaar. De andere voorwaarden, zoals de vaste rente van 2,75% netto en de winstdelingsregeling blijven gehandhaafd. Bij overlijden voor de einddatum wordt de opgebouwde waarde uitgekeerd met 10% extra. Ook dat is ongewijzigd."
De aanpassingen gaan aanstaande maandag in voor nieuwe klanten. Bestaande polishouders krijgen binnenkort een voorstel. De afgelopen weken kon het product overigens ook gesloten worden.

Reageer op dit artikel