nieuws

Belastingdienst breidt informatie over hypotheekregels uit

Financiële planning

De Belastingdienst gaat de online informatieverstrekking over de eigenwoningregeling uitbreiden. Uiterlijk 1 maart komt de extra informatie voor huiseigenaren beschikbaar op de website, zo schrijft minister Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Belastingdienst breidt informatie over hypotheekregels uit

Dijsselbloem reageert met zijn brief op een (aangehouden) motie van Kamerlid Omtzigt, waarin wordt gevraagd om een alomvattende brochure over de eigenwoningregeling. Daarin zou uitputtend moeten worden beschreven wanneer de hypotheekrente wel en niet aftrekbaar is. Dijsselbloem wijst erop dat op de site van de Belastingdienst al veel informatie te vinden is. "In aanvulling hierop wil ik benadrukken dat de informatie die burgers bij de te nemen beslissingen over koop of verkoop van een eigen woning nodig hebben sterk afhankelijk is van de eigen situatie. De belangrijkste zaken die in die beoordeling een rol spelen staan nu al op de website van de Belastingdienst."
Geen brochure
Een brochure maken vindt de minister geen goed idee. "Via internet kan een onderscheid worden gemaakt tussen relatief eenvoudige informatie en meer diepgravende informatie (naar behoefte doorklikken). Gezien de vele verschillende situaties die bij de eigenwoningregeling moeten worden toegelicht, is communicatie via internet meer geschikt dan communicatie via een grote brochure. Een dergelijke brochure zou voor mensen snel onoverzichtelijk worden."
Voorbeelden
Wel gaat de Belastingdienst de informatieverstrekking op internet uitbreiden. Zo zullen voorbeelden van veel voorkomende situaties worden uitgewerkt, er zal informatie komen over welke gegevens belastingplichtigen nodig kunnen hebben om hun fiscale positie te bepalen en er wordt een rekenhulp ontwikkeld waarmee de hoogte van de eigenwoningschuld bepaald kan worden. "De Belastingdienst streeft ernaar dat deze extra informatie zo veel mogelijk op 1 maart 2014 bij de aangiftecampagne inkomstenbelasting 2013 op de website beschikbaar is."
Dijsselbloem vergeet andere informatiekanalen overigens niet: "Ook de banken en hypotheekadviseurs kunnen en zullen de burger behulpzaam zijn en spelen een belangrijke rol in de communicatie over de eigenwoningregeling."

Reageer op dit artikel