nieuws

AFM hangt streefcijfers aan afwikkeling woekerpolisaffaire

Financiële planning

Verzekeraars moeten harder aan de slag met het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. De AFM heeft streefcijfers opgesteld en gaat jaarlijks toetsen of de nazorg bij beleggingsverzekeringen afdoende is vormgegeven. Ook moeten verzekeraars de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen bekijken.

AFM hangt streefcijfers aan afwikkeling woekerpolisaffaire

Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. De AFM heeft volgens hem ambitieuze, maar realistische streefcijfers opgesteld. De eerste focus ligt op de meest kwetsbare klanten. Voor 100 procent van de klanten met een beleggingsverzekering waarbij toekomstige inleg ‘waarschijnlijk niet leidt tot vermogensopbouw’ moet na het eerste kwartaal van 2014 een oplossing zijn gevonden. Voor klanten die met een beleggingsverzekering een hypotheek willen aflossen, geldt een ander streefcijfer: op 1 januari 2015 moet voor tachtig procent van hen een oplossing zijn gevonden. In de loop van 2014 komen er meer streefcijfers voor de overige klantgroepen.

Activeren
“Bij de streefcijfers wordt getoetst of voldoende klanten zijn geactiveerd”, schrijft Dijsselbloem. “Met activeren van een klant wordt bedoeld dat de klant een bewuste keuze heeft gemaakt. Dat kan de keuze zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid van hersteladvies of de keuze om samen met de verzekeraar de polis rechtstreeks aan te passen of de keuze om niets aan te passen aan de polis.” De AFM heeft daarbij laten weten “dat zij begrijpt dat er verschillen bestaan in de portefeuilles van verzekeraars en adviseurs en dat deze verschillen de te behalen resultaten kunnen beïnvloeden. Daarom heeft de AFM aangegeven dat klanten die ondanks voldoende inspanningen van verzekeraars en adviseurs niet daadwerkelijk zijn geactiveerd, bij het streefcijfer van geactiveerde klanten mogen worden opgeteld.”
Eenzijdige aanpassing
De eerste inzet van verzekeraars moet volgens Dijsselbloem gericht zijn op het samen met de klant verbeteren van lopende beleggingsverzekeringen. “Wanneer na voldoende inspanningen blijkt dat dit bij bepaalde klanten niet lukt, is het aan de verzekeraar om te bezien of er ook eenzijdige aanpassingen mogelijk zijn. Zo zou de positie van de klant alsnog verbeterd kunnen worden."
De mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving van de polis en de portefeuille, schrijft Dijsselbloem. “Daarom is het aan verzekeraars zelf om hun portefeuilles door te lichten en de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen te bezien. Ik heb hen opgeroepen om dit voortvarend ter hand te nemen en het mij te melden als zij juridische belemmeringen tegenkomen bij gewenste aanpassingen. Als dergelijke belemmeringen praktisch zorgen dat aanpassingen die in het belang van de klant zijn, niet kunnen worden doorgevoerd zal ik mij inzetten om dergelijke belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.”

Reageer op dit artikel