nieuws

AFM beboet Monetalis

Financiële planning

De AFM heeft een boete van € 30.000 opgelegd aan Monetalis Financieel Advies. Het bedrijf heeft zich volgens de toezichthouder tussen april 2009 en mei 2011 beziggehouden met verboden colportage. Vanwege die overtreding is aan bestuurder Patrick van Rijn een boete van € 500 opgelegd wegens het feitelijk leidinggeven aan die activiteiten.

AFM beboet Monetalis

Onder verboden colportage verstaat de AFM dat de verkoper zelf het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. "Een financieel dienstverlener kan bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek met een consument voorstellen om thuis een afspraak te maken."
Monetalis bemiddelde onder meer in consumptief krediet en belde consumenten naar aanleiding van ingevulde enquêtes die via leadgeneratoren waren verkregen. "Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Monetalis of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Monetalis blijkt dat de adviseur in de praktijk altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf tijdens dat persoonlijk bezoek advies aan de consument over het krediet." Dat is in zeker 393 gevallen gebeurd. Vijf dossiers zijn nader onderzocht. "In al deze dossiers is ook daadwerkelijk een kredietovereenkomst bij de consument thuis ondertekend. Dit alles maakt dat Monetalis de Colportagewet (artikel 6) heeft overtreden." De consument kan dan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst.
Van Rijn was als enig bestuurder op de hoogte van de activiteiten, maar heeft geen maatregelen genomen om de overtreding te beëindigen, zo concludeert de AFM.
De toezichthouder had in 2011 al een last onder dwangsom (van € 4.000 per dag) opgelegd aan Monetalis, toen gevestigd in Capelle aan den IJssel. Naar aanleiding daarvan waren de klantbezoeken gestopt. Het bedrijf liet toen aan de AFM weten dat de verkoop na 6 mei van dat jaar alleen nog telefonisch plaatsvond. "Er zijn eveneens 60 man personeel op straat gezet, naar het UWV voor een uitkering en de vergunning is inmiddels volledig ingetrokken. Wij zijn niet meer actief.” Afgelopen jaar heeft de AFM vergeefs contact gezocht met Monetalis, dat inmiddels in Bulgarije gevestigd zou zijn.
 
 
 

Reageer op dit artikel