nieuws

Rabobank: Woningmarkt toont begin van ‘broos herstel’

Financiële planning

De woningmarkt stabiliseert. De eerste tekenen daarvan zijn dat het aantal verkochte woningen niet langer daalt en de gemiddelde huizenprijs voor het eerst sinds 2010 stijgt. De Rabobank is heel voorzichtig in zijn beoordeling van de woningmarkt, maar wil wel gezegd hebben dat er tekenen van herstel zijn.

Rabobank: Woningmarkt toont begin van ‘broos herstel’

Het vertrouwen in de woningmarkt is het afgelopen kwartaal verder toegenomen, aldus De Rabobank. Een aantal indicatoren wijst op een begin van herstel, maar dit herstel is nog wel broos, aldus de bank. "In het vierde kwartaal van 2013 zal het aantal verkochte woningen toenemen. De prijzen zullen pas daarna, in de loop van 2014, aantrekken. Dat schrijven economen van Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.
Herstel kost tijd
"Onze eerdere verwachtingen komen uit. Een markt die ruim vijf jaar lang in een neerwaartse spiraal zit, kan niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Factoren als betaalbaarheid, beleidsrust of beleidsonrust, vertrouwen en het woningaanbod reageren met een bepaalde vertraging op elkaar. Daardoor weerspiegelen prijzen en transactieaantallen pas na verloop van tijd de nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen", aldus Hans Stegeman, hoofd Nationaal Onderzoek van Rabobank.
Groen
Toch staan sommige seinen volgens de onderzoeker al wel op groen. Stegeman: "De betaalbaarheid is goed en er is voorlopig helderheid over het nieuwe beleid. Dit heeft onder meer geleid tot een toenemend vertrouwen, dat zich vanaf het vierde kwartaal zal vertalen in meer verkochte huizen."
Krapte
Als het aantal transacties blijft stijgen, ontstaat op termijn krapte op de markt en pas dan zal de gemiddelde woningprijs volgens Stegeman kunnen stabiliseren. "Maar het is nog te vroeg om van een daadwerkelijk prijsherstel te spreken. Wij denken dat dit zich op zijn vroegst in de loop van 2014 zal voordoen."
Marktwerking
Relatieve beleidsrust kenmerkte de woningmarkt het afgelopen kwartaal. Er waren geen verrassingen, ook niet in de Miljoenennota. Daarbij lijkt de markt zich goed aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en voorgenomen maatregelen, zoals de versobering van de hypotheekrenteaftrek. De transactieaantallen bij het Kadaster zijn in het derde kwartaal aanzienlijk toegenomen in vergelijking met het kwartaal ervoor (30%). Ook het aantal getekende koopovereenkomsten met tussenkomst van NVM-makelaars steeg.
Toename
De Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen over geheel 2013 uitkomt op 115.000, iets minder dan de 117.000 transacties van vorig jaar. Voor 2014 verwachten de Rabo-economen een toename van het aantal verkochte woningen.
Restschuld
Stegeman: "Er is echter een grote groep die wil verhuizen, maar met een restschuld zit. Daardoor hebben deze doorstromers het de komende tijd nog moeilijk op de markt. Wij denken namelijk dat de prijs pas in de loop van 2014 stabiliseert. Dit kan er dus voor zorgen dat de toename van het aantal verkochte woningen beperkt blijft. Ook staat er nog relatief veel ‘oud aanbod’ met een lange verkooptijd, waarvan de kans dat het binnen afzienbare tijd wordt verkocht klein is. Overigens realiseren veel mensen zich niet dat een restschuld in veel gevallen meegefinancierd kan worden."
Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt blijkt voorts dat de regionale verschillen in transactieaantallen en prijsontwikkeling toenemen.
Het Kwartaalbericht Woningmarkt is hier te zien

Reageer op dit artikel