nieuws

Neutralis: AFM-richtlijnen zorgen voor obstakels

Financiële planning

Neutralis-directeur Ozewald Wanrooij heeft, zoals eerder aangekondigd, de AFM aangeschreven over zijn geschil met ABN Amro. Wanrooij vindt dat de richtlijnen die de toezichthouder stelt voor de samenwerking met het intermediair in de praktijk voor onvoorziene obstakels zorgt.

Neutralis: AFM-richtlijnen zorgen voor obstakels

"Als toezichthouder vraag ik u om duidelijkheid te bieden aan mijn relaties en de relaties van mijn collega-adviseurs nu er een patstelling ontstaat en ik machteloos ben gebleken deze te doorbreken", luidt het verzoek van Wanrooij. Hij vindt dat de vrije toegang van de consument tot adviseurs in gevaar komt. "In mijn ideale situatie zou iedere Wft-gecertificeerde bemiddelaar ten behoeve van de consument een vrije toegang moeten hebben tot alle financiële producten."
Wanrooij zet ook vraagtekens bij de zogeheten Key Performance Indicators die voor aanbieders zijn opgesteld. Zo vindt hij dat de toetsing van de kwaliteit van het intermediair door de aanbieder hoge kosten met zich meebrengt. "Dit maakt dat maatschappijen die de consument een scherp tarief willen blijven bieden genoodzaakt zijn om samen te gaan werken met een selecte groep intermediairs die bereid is zich te committeren aan een ‘structurele samenwerking’ en waarbij de omzet in verhouding staat tot de kosten van toezicht."
Toetsen
Daarnaast vreest Wanrooij de grote hoeveelheid periodieke toetsen die door de diverse aanbieders afgenomen moeten worden. "Ik vraag me af of ik naast alle tijd die ik dan kwijt ben aan het afleggen van toetsen nog in staat ben om voor de consument van toegevoegde waarde te zijn." Bovendien voorziet hij problemen als voor elke aanbieder een specifiek advies- en bemiddelingsproces moet worden doorlopen.
Wanrooij vraagt de AFM om haar mening over deze kwesties en vindt dat de toezichthouder duidelijkheid moet geven over de rollen en verantwoordelijkheden van aanbieder, bemiddelaar, adviseur, toezichthouder en consument.

Reageer op dit artikel