nieuws

Nederlander is financieel bijziend

Financiële planning

Nederlanders zijn maar weinig geneigd tot beleggen: zij hebben 78% van hun vermogen op een bank- of spaarrekening staan, meer dan in andere Europese landen. Anderzijds zetten zij in vergelijking met andere landen juist weinig geld opzij: 11% van hun inkomen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek over beleggen, uitgevoerd door vermogensbeheerder BlackRock. Die concludeert dat consumenten nog veel te weinig bezig zijn met hun financiële toekomst.

Nederlander is financieel bijziend

In totaal werden 17.600 mensen ondervraagd in 12 landen. In Nederland werden 1.000 consumenten ondervraagd. De helft van hen heeft een negatief gevoel over de eigen financiële toekomst, maar 44% is positief gestemd. In andere landen is dat percentage lager. Iets meer dan de helft (52%) heeft het gevoel controle te hebben over zijn eigen financiële toekomst. Dat is meer dan in andere landen. De kosten van de gezondheidszorg zien Nederlanders als de grootste bedreiging voor hun financiële toekomst, gevolgd door de toestand van de Nederlandse economie en de onzekerheid over de eigen baan. Volgens BlackRock hebben Nederlanders een kortetermijnvisie als het om hun financiën gaat. “Ze kijken vooral naar hun spaarbehoeften op de korte termijn en dreigen daardoor hun financiële doelen op de lange termijn uit het oog te verliezen.”
Beleggen
Over het algemeen beleggen Nederlanders van elke euro maar 6 cent. Bijna 70% belegt helemaal niet en 7% is bereid te beleggen, maar weet niet hoe. Volgens 37% van de ondervraagden kan niets hen bewegen om hun geld uit spaarproducten te halen. Voor ruim een kwart zou de zekerheid dat zij de oorspronkelijke inleg niet kwijtraken, een reden zijn om anders te gaan beleggen.
Pensioen
Volgens BlackRock begrijpt minder dan een kwart (23%) van de Nederlanders hoeveel er gespaard moet worden om het gewenste pensioen te bereiken. Bijna een derde (29%) denkt nooit in staat te zijn volledig met pensioen te gaan. “Nederlanders zeggen gemiddeld € 42.000 aan pensioeninkomen per jaar nodig te hebben, maar slechts 23% begrijpt hoeveel geld ze moeten sparen om dit doel te bereiken. De realiteit is dat ze hiervoor een pensioenpot nodig hebben van € 611.000", zegt hoofd retaildistributie Nederland Bob Hendriks. "Misschien wordt het tijd om eens goed na te denken over het effect van rente en inflatie op hun hard verdiende spaargeld en om beleggingen te overwegen die op de langere termijn potentieel een hoger rendement en hogere inkomsten kunnen bieden.”
Adviseurs
Als de financiële toekomst doorgenomen moet worden, vertrouwt de consument vooral op eigen visie en ideeën (52%), familieleden en vrienden (23%) of websites (19%). De financieel adviseur wordt door 15% van de ondervraagden genoemd. “Het onderzoek laat echter zien dat Nederlanders die wél gebruik maken van een financieel adviseur, positiever gestemd zijn, het gevoel hebben meer greep te hebben op hun financiën en meer vertrouwen hebben in hun financiële toekomst.”
Tips van gepensioneerden
BlackRock vroeg gepensioneerden aan te geven wat voor jongere generaties belangrijk is bij het sparen voor een pensioen. “Begin zo vroeg mogelijk met sparen”, adviseert ruim de helft van de ondervraagde pensionado’s. Daarna zijn zo veel mogelijk sparen, schulden afbetalen en denken aan de lange termijn de belangrijkste tips.

Reageer op dit artikel