nieuws

Meer lenen voor energieneutrale woning

Financiële planning

Ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Wonen) wijzigen per 1 januari de ministeriële regeling die vaststelt hoeveel consumenten voor hun hypotheek kunnen lenen op basis van inkomen (LTI-ratio) en woningwaarde (LTV-ratio). Het wordt onder meer mogelijk om een hoger bedrag te lenen als een energieneutrale woning wordt gekocht.

Meer lenen voor energieneutrale woning

De inkomenscriteria worden op advies van budgetinstituut Nibud aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de standaardbudgetten per inkomensgroep. Verder kunnen consumenten met ingang van volgend jaar vanaf een inkomen van € 29.000 aanvullend een bedrag van ten hoogste € 13.500 lenen voor de financiering van energieneutrale woningen. "Deze verruiming sluit aan bij ontwikkelingen in de woningbouw, waar steeds vaker hoge energiebesparing wordt gerealiseerd. De extra hypotheekruimte is mogelijk doordat niet langer energiekosten aan een energiebedrijf hoeven te worden betaald", schrijft Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.
Woningverbetering
Daarnaast kunnen consumenten ook een hogere lening sluiten dan op grond van de woningwaarde is toegestaan als sprake is van een noodzakelijke woningverbetering, zoals funderingsherstel. "Deze afwijkingsmogelijkheid geldt voor gevallen waarin het risico op een restschuld voor de consument wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor noodzakelijke woningverbetering."

Reageer op dit artikel