nieuws

Meer boetevrij aflossen bij WestlandUtrecht en Woonfonds

Financiële planning

WestlandUtrecht Bank en Woonfonds bieden, in navolging van veel andere banken, hun klanten de mogelijkheid om boetevrij tot € 100.000 af te lossen op hun hypotheekschuld. Bij WestlandUtrecht hoeft de aflossing niet afkomstig te zijn van een schenking, maar is de looptijd van de actie vooralsnog wel beperkt.

Meer boetevrij aflossen bij WestlandUtrecht en Woonfonds

Hoewel de kabinetsmaatregel met betrekking tot belastingvrij schenken geldt tot 1 januari 2015, loopt de actie bij WestlandUtrecht tot 1 juni volgend jaar. Aanvragen kunnen tot 15 mei worden ingediend. "Wij willen eerst evalueren in hoeverre klanten hiervan gebruik gaan maken", zegt manager Formule & Communicatie Willem Speelman. "Het is dus mogelijk dat extra aflossen ook na 1 juni nog kan."
Daarnaast is het sinds 1 november mogelijk om elke maand extra af te lossen en niet uitsluitend op de jaarlijkse vervaldatum. "Hiervoor geldt een minimum van € 500 per aflossing." Na de actieperiode geldt nog wel grens van maximaal 10% boetevrij per kalenderjaar. Overigens blijft het bij de Lage Lasten Hypotheek, de SpaarXtra Hypotheek en de BankSpaar Loyaal Hypotheek alleen mogelijk om op de jaarlijkse vervaldatum extra af te lossen.

Woonfonds
Bij Woonfonds kan eveneens tot € 100.000 zonder boete worden afgelost, maar daar geldt wel de voorwaarde dat het bedrag uit een schenking is verkregen. De regeling is geldig tot 1 januari 2015. Per 1 januari volgend jaar wordt bovendien de reguliere grens voor boetevrij aflossen opgetrokken met 5%. Bij de Voordeel Lijn kan dan op jaarbasis 15% van de hypotheeksom extra worden afgelost (was 10%) en bij de Comfort Lijn gaat die grens naar 20% (was 15%). "Bij hypotheeklijnen waarbij nu al meer dan 20% boetevrij kan worden afgelost, verandert er niets", aldus Woonfonds.

Reageer op dit artikel