nieuws

Cardif verruimt dekking kredietbeschermer Credit Care

Financiële planning

De consumptief kredietbeschermer Credit Care is door BNP Paribas Cardif voorzien van een ruimere dekking. Deze aanpassingen hebben betrekking op alle drie de dekkingen: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden.

Cardif verruimt dekking kredietbeschermer Credit Care

Bij arbeidsongeschiktheid zijn een aantal criteria aangepast waardoor uitkering plaats zal vinden zodra een verzekerde door ziekte niet meer in staat is om te werken. Alleen ziektes of aandoeningen die al bekend zijn voor aanvang van de verzekering zijn daarbij nog uitgesloten van dekking. Gezondheidsproblemen moeten nu ‘herkenbaar en benoembaar’ zijn. Daardoor vallen nu ook moeilijk aantoonbare ziektes zoals vermoeidheidssyndroom, whiplash en de meeste psychische stoornissen onder de dekking. Tot slot is de inloopperiode na aanvang verkort van 90 naar 30 dagen.
Werkloosheid
Op de dekking bij werkloosheid wordt er voortaan pro rata uitgekeerd bij een gedeeltelijke WW-uitkering; voorheen volgde alleen een uitkering bij volledige werkloosheid. Daarnaast wordt er bij ontslag gedurende een contract voor bepaalde tijd maximaal 12 maanden per claim uitgekeerd. De oude voorwaarde dat er tot maximaal einddatum arbeidscontract wordt uitgekeerd, is daarmee komen te vervallen. Ook blijven klanten die na ontslag een baan accepteren en binnen 36 maanden toch werkloos raken aanspraak maken op een uitkering. Tot slot is er geen maximum meer aan het totaal aantal uitkeringen gedurende de verzekeringsduur. Het maximum was 60 maanden.
Uitsluiting bij overlijden
Voorheen waren verzekerden die een terminale ziekte hadden voor aanvang van de verzekering, uitgesloten van dekking. Deze voorwaarde is geschrapt.
 

Reageer op dit artikel